ประเสริฐ นาสกุล

นายประเสริฐ นาสกุล อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2474 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

ประเสริฐ นาสกุล
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ดำรงตำแหน่ง
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 – 7 กันยายน พ.ศ. 2544
(1 ปี 208 วัน)
ก่อนหน้าเชาวน์ สายเชื้อ
ถัดไปอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
11 มกราคม พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2534
(0 ปี 262 วัน)
ก่อนหน้าอมร จันทรสมบูรณ์
ถัดไปวัฒนา รัตนวิจิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 กันยายน พ.ศ. 2474
เสียชีวิต9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (77 ปี 305 วัน)

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

  • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2534
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 - 7 กันยายน พ.ศ. 2544)[1]

ผลงานที่เป็นที่จดจำ แก้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะที่มีนายประเสริฐ เป็นประธานนั้นได้มีมติตัดสินให้ยกฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ฟ้อง จากคดีจงใจปกปิดทรัพย์สิน (คดีซุกหุ้น 1) ด้วยมติ 8 ต่อ 7 เสียง แต่นายประเสริฐซึ่งเป็นประธานนั้นมีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ มีความผิด (ถือเป็นตุลาการเสียงข้างน้อย) และเป็นผู้อ่านคำวินิจฉัยเป็นคนสุดท้าย[2]

ชีวิตส่วนตัว แก้

นายประเสริฐ นาสกุล ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสมถะและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมาก และได้ชื่อในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ภายหลังเกษียณ ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก แต่เมื่อไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใด ๆ ก็ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์เหนือบุคคลทั่วไป[3]

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

นายประเสริฐ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 78 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  2. ประเสริฐ นาสกุล ไม้บรรทัด ผู้สมถะ ที่จากไป จากไทยโพสต์
  3. ประเสริฐ นาสกุล ไม้บรรทัด ผู้สมถะ ที่จากไป จากไทยโพสต์
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๗๗, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๑
ก่อนหน้า ประเสริฐ นาสกุล ถัดไป
เชาวน์ สายเชื้อ   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 – 7 กันยายน พ.ศ. 2544)
  อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ