ประเสริฐ นาสกุล

นายประเสริฐ นาสกุล อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2474 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

ประเสริฐ นาสกุล
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ดำรงตำแหน่ง
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 – 7 กันยายน พ.ศ. 2544
(1 ปี 208 วัน)
ก่อนหน้า เชาวน์ สายเชื้อ
ถัดไป อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
11 มกราคม พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2534
(0 ปี 262 วัน)
ก่อนหน้า อมร จันทรสมบูรณ์
ถัดไป วัฒนา รัตนวิจิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กันยายน พ.ศ. 2474
เสียชีวิต 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (77 ปี 305 วัน)

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

  • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2534
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 - 7 กันยายน พ.ศ. 2544)[1]

ผลงานที่เป็นที่จดจำแก้ไข

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะที่มีนายประเสริฐ เป็นประธานนั้นได้มีมติตัดสินให้ยกฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ฟ้อง จากคดีจงใจปกปิดทรัพย์สิน (คดีซุกหุ้น 1) ด้วยมติ 8 ต่อ 7 เสียง แต่นายประเสริฐซึ่งเป็นประธานนั้นมีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ มีความผิด (ถือเป็นตุลาการเสียงข้างน้อย) และเป็นผู้อ่านคำวินิจฉัยเป็นคนสุดท้าย[2]

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

นายประเสริฐ นาสกุล ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสมถะและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมาก และได้ชื่อในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ภายหลังเกษียณ ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก แต่เมื่อไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใด ๆ ก็ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์เหนือบุคคลทั่วไป[3]

นายประเสริฐ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 78 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  2. ประเสริฐ นาสกุล ไม้บรรทัด ผู้สมถะ ที่จากไป จากไทยโพสต์
  3. ประเสริฐ นาสกุล ไม้บรรทัด ผู้สมถะ ที่จากไป จากไทยโพสต์
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๗๗, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๑
ก่อนหน้า ประเสริฐ นาสกุล ถัดไป
เชาวน์ สายเชื้อ   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 – 7 กันยายน พ.ศ. 2544)
  อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ