พระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี)

จางวางโท พระยาบุรีนวราษฐ์ นามเดิม ชวน สกุลสิงหเสนี (3 สิงหาคม 2428-7 กุมภาพันธ์ 2468) ขุนนางชาวไทย อดีตอัครราชทูตประจำ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม และอดีตอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา

จางวางโท
พระยาบุรีนวราษฐ์
(ชวน สิงหเสนี)
อรรคราชทูตประจำราชสำนักอังกฤษ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2462 – พ.ศ. 2465
ก่อนหน้า พระยาสุธรรมไมตรี (สงบ สุจริตสกุล)
ถัดไป พระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2428
เสียชีวิต 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 (39 ปี)
บิดา พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี)
มารดา คุณหญิงเชย อนุชิตชาญไชย

ประวัติแก้ไข

พระยาบุรีนวราษฐ์มีชื่อเดิมว่า ชวน เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2428 เป็นบุตรชายของพระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) กับคุณหญิงเชย อนุชิตชาญไชย ภรรยาเอก โดยเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวและคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 3 คนที่เกิดจากคุณหญิงเชย

จบการศึกษาจากโรงเรียนราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงเนื่อง บุรีนวราษฐ์ ธิดาของพระยาสิงห์เสนี (สอาด สิงหเสนี)

จางวางโท พระยาบุรีนวราษฐ์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคฝีในลำคอเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468[1]

รับราชการแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2452 ท่านได้เข้ารับราชการใน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในตำแหน่งเลขานุการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น หลวงเทพรัตน์นรินทร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2452 จากนั้นจึงย้ายมารับราชการในกรมมหาดเล็ก ในตำแหน่งปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็กและได้รับโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 3 เอก เทียบเท่าชั้นหุ้มแพรเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2453 ต่อมาท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น หลวงบุรีนวราษฐ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2453 และโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 ตรี เทียบเท่าชั้นจ่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2454 ต่อมาในวันที่ 30 สิงหาคม ปีเดียวกันท่านก็ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 เอก เทียบเท่าชั้นหัวหมื่น จากนั้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2455 ท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาบุรีนวราษฐ์ พร้อมกับเลื่อนยศเป็น จางวางตรี ในวันเดียวกัน

ยศและบรรดาศักดิ์แก้ไข

 • เลขานุการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
 • 25 ตุลาคม พ.ศ. 2452 หลวงเทพรัตน์นรินทร์ ถือศักดินา ๖๐๐[2]
 • ปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็ก
 • 7 มกราคม พ.ศ. 2453 แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 3 เอก (เทียบเท่าชั้นหุ้มแพร)[3]
 • 13 มกราคม พ.ศ. 2453 หลวงบุรีนวราษฐ์[4]
 • 16 เมษายน พ.ศ. 2454 แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 ตรี (เทียบเท่าชั้นจ่า)[5]
 • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 นายหมู่ใหญ่ เลขานุการกองเสือป่า[6]
 • 29 สิงหาคม พ.ศ. 2454 พระบุรีนวราษฐ์ ถือศักดินา ๑๐๐๐[7]
 • 30 สิงหาคม พ.ศ. 2454 แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 เอก (เทียบเท่าชั้นหัวหมื่น)[8]
 • 30 กันยายน พ.ศ. 2454 นายกองตรี[9]
 • 8 กันยายน พ.ศ. 2455 พระยาบุรีนวราษฐ์ จางวางมหาดเล็ก ถือศักดินา ๓๐๐๐[10]
 • 8 กันยายน พ.ศ. 2455 จางวางตรี[11]
 • 2 มกราคม พ.ศ. 2455 ร้อยเอกพิเศษ ในกรมทหารรักษาวัง[12]
 • 8 มิถุนายน พ.ศ. 2456 นายกองโท[13]
 • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 - จางวางโท[14]
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2457 - นายกองเอก[15]
 • 8 ธันวาคม พ.ศ. 2457 มหาเสวกโท[16]
 • 14 มกราคม พ.ศ. 2458 นายพลเสือป่า[17]
 • 13 ธันวาคม พ.ศ. 2461 พันตรีพิเศษ ในกรมทหารรักษาวัง[18]

ตำแหน่งแก้ไข

 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ[19]
 • 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 กรรมการจัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง[20]
 • 10 มีนาคม พ.ศ. 2456 ราชเลขานุการในพระองค์[21]
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2458 องคมนตรี[22]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2462 อรรคราชทูตมีอำนาจเต็มประจำราชสำนักอังกฤษ วิลันดา และเบลเยียม[23]
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2465 อรรคราชทูตพิเศษประจำสหรัฐอเมริกา[24]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ข่าวตาย
 2. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 3. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 4. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 5. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 6. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 7. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 8. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 9. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 10. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 11. แจ้งความกรมมหาดเล็ก เรื่อง เลื่อนยศหัวหมื่นขึ้นเป็นชั้นจางวางตรี
 12. แจ้งความกรมทหารรักษาวัง เรื่อง ตั้งนายร้อยเอกพิเศษ กรมทหารรักษาวัง
 13. พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า
 14. พระราชทานยศ
 15. ประกาศเลื่อนยศเสือป่า
 16. พระราชทานยศและเลื่อนยศ
 17. พระราชทานยศนายเสือป่า
 18. พระราชทานยศทหารบก
 19. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศและผู้รั้งตำแหน่งสมุหพระราชมณเฑียร
 20. แจ้งความกรมมหาดเล็กหลวง เรื่อง ให้จางวางตรี พระยาบุรีนวราษฐ์ เป็นกรรมการจัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
 21. แจ้งความกรมราชเลขานุการ
 22. รายพระนามและนามผู้ซึ่งได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นองคมนตรี (หน้า ๑๑๖)
 23. พระบรมราชโองการ
 24. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งอรรคราชทูต
 25. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 1034 เล่ม 28 20 สิงหาคม 130
 26. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 1837 เล่ม 33 22 ตุลาคม 2459
 27. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล หน้า 1850 เล่ม 31 15 พฤศจิกายน 2457
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 1866 เล่ม 31 10 พฤศจิกายน 2457
 29. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗) หน้า 1840 เล่ม 31 11 พฤศจิกายน 2457
 30. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์และจุลจอมเกล้า หน้า 1857 เล่ม 31 15 พฤศจิกายน 2457
 31. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้รับพระราชทานตราวัลลภาภรณ์ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ และแถลงความชอบของผู้นั้นๆ หน้า 11 เล่ม 36 6 เมษายน 2462
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตราวชิรมาลา หน้า 1884 เล่ม 30 26 พฤศจิกายน 131
 33. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 2334 เล่ม 30 11 มกราคม 2456
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา หน้า 2673 เล่ม 30 15 กุมภาพันธ์ 2456
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า 3015 เล่ม 35 2 กุมภาพันธ์ 2461