พระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี)

จางวางโท พระยาบุรีนวราษฐ์ นามเดิม ชวน สกุลสิงหเสนี (3 สิงหาคม 2428–7 กุมภาพันธ์ 2468) ขุนนางชาวไทย อดีตอัครราชทูตประจำ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม และอดีตอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา

จางวางโท
พระยาบุรีนวราษฐ์
(ชวน สิงหเสนี)
อรรคราชทูตประจำราชสำนักอังกฤษ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2462 – พ.ศ. 2465
ก่อนหน้าพระยาสุธรรมไมตรี (สงบ สุจริตกุล)
ถัดไปพระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 สิงหาคม พ.ศ. 2428
เสียชีวิต7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 (39 ปี)
บุพการี
ครอบครัวสิงหเสนี

ประวัติ

แก้

พระยาบุรีนวราษฐ์มีชื่อเดิมว่า ชวน เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2428 เป็นบุตรชายของพระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) กับคุณหญิงเชย อนุชิตชาญไชย ภรรยาเอก โดยเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวและคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 3 คนที่เกิดจากคุณหญิงเชย

จบการศึกษาจากโรงเรียนราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงเนื่อง บุรีนวราษฐ์ ธิดาของพระยาสิงห์เสนี (สอาด สิงหเสนี)

จางวางโท พระยาบุรีนวราษฐ์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคฝีในลำคอเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468[1]

รับราชการ

แก้

ในปี พ.ศ. 2452 ท่านได้เข้ารับราชการใน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในตำแหน่งเลขานุการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น หลวงเทพรัตน์นรินทร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2452 จากนั้นจึงย้ายมารับราชการในกรมมหาดเล็ก ในตำแหน่งปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็กและได้รับโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 3 เอก เทียบเท่าชั้นหุ้มแพรเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2453 ต่อมาท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น หลวงบุรีนวราษฐ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2453 และโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 ตรี เทียบเท่าชั้นจ่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2454 ต่อมาในวันที่ 30 สิงหาคม ปีเดียวกันท่านก็ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 เอก เทียบเท่าชั้นหัวหมื่น จากนั้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2455 ท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาบุรีนวราษฐ์ พร้อมกับเลื่อนยศเป็น จางวางตรี ในวันเดียวกัน

ยศและบรรดาศักดิ์

แก้
 • เลขานุการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
 • 25 ตุลาคม พ.ศ. 2452 หลวงเทพรัตน์นรินทร์ ถือศักดินา ๖๐๐[2]
 • ปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็ก
 • 7 มกราคม พ.ศ. 2453 แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 3 เอก (เทียบเท่าชั้นหุ้มแพร)[3]
 • 13 มกราคม พ.ศ. 2453 หลวงบุรีนวราษฐ์[4]
 • 16 เมษายน พ.ศ. 2454 แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 ตรี (เทียบเท่าชั้นจ่า)[5]
 • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 นายหมู่ใหญ่ เลขานุการกองเสือป่า[6]
 • 29 สิงหาคม พ.ศ. 2454 พระบุรีนวราษฐ์ ถือศักดินา ๑๐๐๐[7]
 • 30 สิงหาคม พ.ศ. 2454 แต่งเครื่องแต่งตัวอย่าง มหาดเล็ก ชั้นที่ 2 เอก (เทียบเท่าชั้นหัวหมื่น)[8]
 • 30 กันยายน พ.ศ. 2454 นายกองตรี[9]
 • 8 กันยายน พ.ศ. 2455 พระยาบุรีนวราษฐ์ จางวางมหาดเล็ก ถือศักดินา ๓๐๐๐[10]
 • 8 กันยายน พ.ศ. 2455 จางวางตรี[11]
 • 2 มกราคม พ.ศ. 2455 ร้อยเอกพิเศษ ในกรมทหารรักษาวัง[12]
 • 8 มิถุนายน พ.ศ. 2456 นายกองโท[13]
 • 25 กรกฎาคม 2456 – มหาเสวกตรี[14]
 • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 - จางวางโท[15]
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2457 - นายกองเอก[16]
 • 8 ธันวาคม พ.ศ. 2457 มหาเสวกโท[17]
 • 14 มกราคม พ.ศ. 2458 นายพลเสือป่า[18]
 • 13 ธันวาคม พ.ศ. 2461 พันตรีพิเศษ ในกรมทหารรักษาวัง[19]

ตำแหน่ง

แก้
 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ[20]
 • 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 กรรมการจัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง[21]
 • 10 มีนาคม พ.ศ. 2456 ราชเลขานุการในพระองค์[22]
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2458 องคมนตรี[23]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2462 อรรคราชทูตมีอำนาจเต็มประจำราชสำนักอังกฤษ วิลันดา และเบลเยียม[24]
 • 14 เมษายน 2462 – พ้นจากตำแหน่งปลัดเสือป่าและเลขานุการสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ เป็นนายเสือป่ากองนอกสังกัดกรมปลัดเสือป่า[25]
 • 5 พฤษภาคม 2462 – เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาไปรับตำแหน่งอรรคราชทูต[26]
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2465 อรรคราชทูตพิเศษประจำสหรัฐอเมริกา[27]

เกียรติยศ

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งสยามและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สยาม

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

เครื่องยศ

แก้
 • 20 พฤศจิกายน 2454 – โต๊ะทอง กาทอง[41]

อ้างอิง

แก้
 1. ข่าวตาย
 2. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 3. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 4. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 5. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 6. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 7. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 8. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 9. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 10. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 11. แจ้งความกรมมหาดเล็ก เรื่อง เลื่อนยศหัวหมื่นขึ้นเป็นชั้นจางวางตรี
 12. แจ้งความกรมทหารรักษาวัง เรื่อง ตั้งนายร้อยเอกพิเศษ กรมทหารรักษาวัง
 13. พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า
 14. พระราชทานใช้เครื่องแต่งตัว
 15. พระราชทานยศ
 16. ประกาศเลื่อนยศเสือป่า
 17. พระราชทานยศและเลื่อนยศ
 18. พระราชทานยศนายเสือป่า
 19. พระราชทานยศทหารบก
 20. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศและผู้รั้งตำแหน่งสมุหพระราชมณเฑียร
 21. แจ้งความกรมมหาดเล็กหลวง เรื่อง ให้จางวางตรี พระยาบุรีนวราษฐ์ เป็นกรรมการจัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
 22. แจ้งความกรมราชเลขานุการ
 23. รายพระนามและนามผู้ซึ่งได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นองคมนตรี (หน้า ๑๑๖)
 24. พระบรมราชโองการ
 25. ประกาศกรมบัญชาการคณะเสือป่า
 26. ข้าราชการกราบถวายบังคมลา
 27. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งอรรคราชทูต
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๐๓๔, ๒๐ สิงหาคม ๑๓๐
 29. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๓๗, ๒๒ ตุลาคม ๒๔๕๙
 30. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล, เล่ม ๓๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๕๐, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๕๗
 31. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗, เล่ม ๓๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๔๐, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๗
 32. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้รับพระราชทานตราวัลลภาภรณ์ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ และแถลงความชอบของผู้นั้นๆ, เล่ม ๓๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๑, ๖ เมษายน ๒๔๖๒
 33. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตราวชิรมาลา, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๘๔, ๒๖ พฤศจิกายน ๑๓๐
 34. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๓๓๔, ๑๑ มกราคม ๒๔๕๖
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๓๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๐๑๕, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑
 36. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๗๐๗, ๙ กรกฎาคม ๑๓๐
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างประเทศ, เล่ม ๒๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๔๕๓, ๒๙ กันยายน ๑๓๑
 38. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างประเทศ, เล่ม ๒๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๔๕๔, ๒๙ กันยายน ๑๓๑
 39. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างประเทศ, เล่ม ๓๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๐๗, ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๕๗
 40. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๓๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๐๕๔, ๒๒ สิงหาคม ๒๔๕๘
 41. พระราชทานเครื่องยศ