พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)[1] (จีน: 仁得) เป็นพระภิกษุนิกายมหายาน ชาวไทยเชื้อสายจีนกวางตุ้ง เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย รูปที่ 7 ประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ปฐมบูรพาจารย์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม และวัดพุทธคุณ

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

( เย็นเต็ก)
ไฟล์:เจ้าคุณเย็นเต็ก.jpg
ส่วนบุคคล
เกิด25 มีนาคม พ.ศ. 2479 จังหวัดกาญจนบุรี
มรณภาพ30 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร (87 ปี)
นิกายคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท7 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
พรรษา66
ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
เจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ

ประวัติ แก้

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ท่านมีนามเดิมว่าวีระ โพธิชาญประเสริฐ เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี เกิดปี พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายเกียดและนางตวน แซ่ตั้ง[2]

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ท่านได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดโพธิ์เย็น (สังกัดจีนนิกาย) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์[2] ได้รับฉายาทางธรรมว่าเย็นเต็ก หลังอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌาย์ และช่วยเหลือท่านสร้างวัดโพธิ์แมนคุณารามจนสำเร็จ เมื่อพระอุปัชฌาย์มรณภาพในปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10 นาฬิกา 50 นาที สิริอายุ 87 ปี พรรษา 65

ตำแหน่งบริหารการปกครอง แก้

 • พ.ศ. 2511 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 • พ.ศ. 2512 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2513 เป็นผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย
 • พ.ศ. 2516 เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2521 เป็นรองประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายและเลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2525 เป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 • พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2530 เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 • พ.ศ. 2540 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

สมณศักดิ์ แก้

 • พ.ศ. 2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงจีนวินัยธรเย็นเต็ก คณานุกรมในพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)
 • พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต ผู้ช่วยปลัดซ้าย[3]
 • พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ[4] ตั้งคณานุกรมได้ 3 รูป (เสมอพระราชาคณะชั้นสามัญ)
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนเนตา ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป[5] (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ)
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนวิเนตา สาธุชนธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป[6] (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพพิเศษ)
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป[7] (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรม)
 • พ.ศ. 2542 - ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป[8] (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ)

อ้างอิง แก้

 1. "วัดโพธิ์แมนคุณาราม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-11. สืบค้นเมื่อ 2015-02-24.
 2. 2.0 2.1 ประวัติและผลงานหลวงพ่อ เก็บถาวร 2014-05-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วัดโพธิ์แมนคุณาราม
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 87 ตอนที่ 122, 31 ธันวาคม 2513, หน้า 24
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 99 ตอนที่ 184, 17 ธันวาคม 2525, หน้า 37
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 62
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 109 ตอนที่ 155, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 64
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 113 ตอนที่ 23 ข, 5 ธันวาคม 2539, หน้า 68
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 55