เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย รูปปัจจุบันคือพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (เย็นอี่)(รักษาการ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (เย็นอี่) (รักษาการ)
ตั้งแต่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
จวนวัดโพธิ์แมนคุณาราม
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระบัญชาแต่งตั้ง
วาระตลอดชีวิต
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง)
เงินตอบแทน10,300 บาท[1]

อำนาจตามกฎหมาย แก้

ตามข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้[2]

 1. แต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าคณะใหญ่กำหนดด้วยความเห็นชอบของสมเด็จพระสังฆราช
 2. แต่งตั้งบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่

ตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้[3]

 1. ดำเนินการปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
 2. ควบคุมและส่งเสริมการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของบรรพชิตในตำแหน่งรองลงมา
 4. แก้ไขข้อขัดข้องในการปกครองคณะสงฆ์
 5. ปกครองบรรพชิตในคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

พัดยศ แก้

พัดประจำตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย แก้

พัดประจำตำแหน่งเป็น พัดแฉกพุ่มข้าวบิณฑ์งาล้วน กระจังขอบนอกฉลุลายใบเทศ ขอบในแกะเป็นลายธรรมจักร โดยรอบสามชั้น ใจกลางคาบตับแกะเป็นลายหน้าราหูใหญ่ สานเส้นทอง ขอบทอง ยอดแกะเป็นบัวซ้อนสามชั้น สันและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ด้ามงาทั้งแท่ง

พัดประจำตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพิเศษ แก้

พัดประจำตำแหน่งเป็น พัดแฉกพุ่มข้าวบิณฑ์ กระจังใบใหญ่ 5 กลีบ ริ้วไหมทองเส้นหยาบ ปักดิ้นเลื่อมทองแร่ง ลายใบเทศและลายก้ามปู พื้นแพรขาว ขอบในแพรเหลืองสลับแดง ใจกลางมีตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ นมพัดปักลายหน้าราหูใหญ่ ท่ามกลางดอกบัวบาน ยอดงาแกะเป็นบัวซ้อนสามชั้น สันและคองาแกะเป็นบัวกลุ่ม ด้ามงาทั้งแท่ง

รายนามเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย แก้

คณะจีนนิกายยุคแรกยังรวมอยู่กับคณะสงฆ์ดั้งเดิม เพิ่งได้รับอำนาจในการปกครองตนเองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า เช่นเดียวกับพวกมอญ พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งพระสงฆ์มอญให้มีสมณศักดิ์เหมือนอย่างพระสงฆ์ไทย จึงสมควรจะทรงตั้งพระสงฆ์จีนให้มีสมณศักดิ์ขึ้นบ้าง และมีพระเถระดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายสืบมาดั้งนี้

ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (續行 สกเห็ง) ไม่ทราบปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2431[4] วัดบำเพ็ญจีนพรต
2   พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (果悟 กวยหงอ) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมังกรกมลาวาส
3   พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (盧慶 โล่วเข่ง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมังกรกมลาวาส
4   พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (用濱 ย่งปิง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมังกรกมลาวาส
5   พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (常義 เซี่ยงหงี) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดจีนประชาสโมสร
6   พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (普淨 โพธิ์แจ้ง) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2529 วัดโพธิ์เย็น
7 ไฟล์:เจ้าคุณเย็นเต็ก.jpg พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (仁得 เย็นเต็ก) พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2566 วัดโพธิ์แมนคุณาราม
- พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (เย็นอี่) 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน วัดโพธิ์แมนคุณาราม

อ้างอิง แก้

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (166 ก ฉบับพิเศษ): 2. 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (59 ก ฉบับพิเศษ): 4. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 4. "ข่าวตาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 5 (37): 324. 22 มกราคม 2451. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)