วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เป็นวัดมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าวเปลือก (ถนนสายกิ่วพร้าว-บ้านปงน้อย) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
นิกายมหายาน
เจ้าอาวาสว่าง
เว็บไซต์https://www.wmw.ac.th/
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2532 ทางวัดนำโดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อก่อสร้างวัดจีนนิกายแห่งใหม่ขึ้นโดยตั้งชื่อว่า "วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม" โดยมีการวางศิลาฤกษ์ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าในปี พ.ศ. 2536 และก่อสร้างศาลากตัญญูอนุสรณ์พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้น้อมศรัทธาสร้างวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมุ่งการเผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือ[1]

สิ่งก่อสร้างภายในวัด

แก้
  • พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ พระสหัสสหัตถสหัสสเนตร (พันมือพันตา) ซึ่งใช้ไม้แดงแกะสลักจากประเทศจีน มีความสูง 6.50 เมตร กว้าง 3.19 เมตร สี่หน้ารวมพันมือพันตา
  • พระศรีอริยเมตไตรย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อลงจากสนามบินเชียงราย ขับรถมาทางแม่จันจะเห็นเด่นชัดตั้งตระหง่านอยู่

การเดินทาง

แก้

ไปตามถนนเชียงราย-แม่สาย จนถึงทางแยกเข้าเชียงแสน เลี้ยวขวา ไปตามถนนเชียงแสนประมาณ 20กิโลเมตร (เลยพิพิธภัณฑ์พระไปประมาณ 4 กิโลเมตร) เลี้ยวขวาอีกครั้งตรงสะพานท่าข้าวเปลือก ขับเข้าไปตามถนนสายกิ่วพร้าว-บ้านปงน้อย อีกประมาณ 11 กิโลเมตร จะเห็นวัดอยู่ด้านขวามือ

อ้างอิง

แก้