พระครูธรรมภาณโกศล (เอม)

หลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง หรือพระครูธรรมภาณโกศล (เอม,พ.ศ.2415-พ.ศ. 2484) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองโป่ง เป็นเกจิคณาจารย์ที่เกิดในยุคต้นรัชกาลที่ 5 ที่มีผู้นิยมในวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้าง และนิยมแสวงหานำมาเป็นของดีประจำกาย ท่านเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง และเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยด้วย

พระครูธรรมภาณโกศล
(หลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง)
Watklongprong.JPG
เกิดพ.ศ. 2415
มรณภาพพ.ศ. 2484
อายุ69
อุปสมบทพ.ศ. 2435
พรรษา49
วัดวัดคลองโป่ง
จังหวัดสุโขทัย
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมเอก
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดคลองโป่ง /เกจิคณาจารย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

หลวพ่อเอม วัดคลองโป่ง เป็นชาวศรีสำโรงโดยกำเนิด บ้านเดิมของหลวงปู่เอมตั้งอยู่บริเวณริมถนนจรดวิถีถ่อง ฝั่งเดียวกับวัดคลองโป่ง อยู่เหนือวัดไปประมาณ 300 เมตร เกิดเมื่อปีวอก พ.ศ. 2415 ตรงกับต้นสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นบุตรคนสุดท้องของ นายสน และ นางทิม ซึ่งเป็นต้นตระกูล "สนทิม"

ในวัยเยาว์หลวงพ่อเอม ได้ข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดคลองโป่ง ในสมัยที่หลวงปู่เหล็ก เจ้าอาวาสวัดคลองโป่งในขณะนั้น ทั้งได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนกระทั่งได้มีโอกาสไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นเวลา 4-5 ปี

เมื่ออายุครบบวช ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และจำพรรษาที่วัดคลองโป่ง ทั้งยังได้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในส่วนของพระปริยัติธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐานจนเชี่ยวชาญและแตกฉาน

ต่อมาเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคลองโป่งว่างลง จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอุปัชฌาย์นวม ทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงศรีสำโรง [1] ประมาณ พ.ศ.2450 (เจ้าคณะอำเภอ) และได้ดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูธรรมภาณโกศล (เอม) พร้อมตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ด้วย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2457 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (12 เมษายน พ.ศ. 2403-2 สิงหาคม พ.ศ. 2464) ได้ประกาศแต่งตั้งหลวงพ่อเอม เป็นเจ้าคณะเมืองสุโขทัย[2] อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย สืบต่อจากพระครูศีลวัตรวิจารณ์ เจ้าอาวาสวัดราชธานี ในขณะที่อายุได้ 42 ปี


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/041/1100.PDF แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เรื่อง จัดการย้ายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาปลูกสร้างในวัดราชธานี ข้อความว่า "พระครูเอม เจ้าคณะแขวงศรีสำโรง เงิน ๑๐ บาท" ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 24 ตอน 41 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2450 หน้า 1100
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 34–44. 29 เมษายน 2460. Check date values in: |date= (help) จังหวัดศุโขไทย ในขณะนั้นประกอบด้วย 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอธานี กิ่งบ้านด่าน กิ่งลานหอย อำเภอศรีสำโรง อำเภอคลองตาล อำเภอกงไกรลาศ อำเภอบ้านไกร