พรรคเงินเดือนประชาชน

พรรคการเมืองในประเทศไทย

พรรคเงินเดือนประชาชน (อักษรย่อ:งดช. อังกฤษ: People Wage Party) พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

พรรคเงินเดือนประชาชน
ผู้ก่อตั้งพันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว
หัวหน้ากานท์ชญา เทียนแก้ว[1]
ก่อตั้ง25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ถูกยุบ11 เมษายน พ.ศ. 2562
ที่ทำการ12/117 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 59 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สีม่วง
สภาผู้แทนราษฎร
0 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

พรรคเงินเดือนประชาชนได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 เป็นลำดับที่ 1/2552 โดยมีนาย อิ่นแก้ว กานต์แก้ว เป็นหัวหน้าพรรคและนาย บุญถิ่น กานต์แก้ว เป็นเลขาธิการพรรค [2] ซึ่งทั้งคู่เป็นญาติของพันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว อดีตหัวหน้าพรรคและผู้ก่อตั้ง พรรคพลังประชาชน

พรรคเงินเดือนประชาชนได้ถูกยุบตามคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ฉบับที่ 4/2553 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [3]

ฟื้นฟูพรรค แก้

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 พันตำรวจเอก กานต์ เทียนแก้ว อดีตหัวหน้า พรรคพลังประชาชน ซึ่งเพิ่งพ้นโทษจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคเงินเดือนประชาชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นลำดับที่ 26/2556 โดยมีพันตำรวจโท กานต์ เป็นหัวหน้าพรรคและมี ดร. สมยศ แสงสุวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค [4] มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 269/2 ซอย 4 ถนนบ้านดงพัฒนา ตำบลป่าแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พันตำรวจเอกกานต์พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 5 คนได้ขอลาออกจากตำแหน่ง [5]

การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 แก้

อ้างอิง แก้

  1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560สืบค้นวันที่ 1 มกราคม 2561
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 46 ง หน้า 32 23 เมษายน พ.ศ. 2552
  3. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเลิกพรรคเงินเดือนประชาชน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 79 ง หน้า 278 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 17 ง หน้า 50 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
  5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเงินเดือนประชาชน (จำนวน 11 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 92 ง หน้า 52 4 กันยายน พ.ศ. 2557