พรรคดำรงไทย (พ.ศ. 2538)

พรรคดำรงไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีนายประพนธ์ จันทร์กล่ำ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค[1]ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 พรรคได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้แก่ นายวีระ มุสิกพงศ์[2]

พรรคดำรงไทย
(พ.ศ. 2538)
หัวหน้าวีระ มุสิกพงศ์
รองหัวหน้าอานนท์ คลื่นสุวรรณ
เลขาธิการพันตรี ไพโรจน์ เพชรสม
รองเลขาธิการสุนี ศรีศิริรุ่ง
ก่อตั้ง15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
ถูกยุบ31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 แก้

ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดำรงไทยนั้น ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พรรคได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั่วประเทศจำนวน 122 คน แต่มิได้รับการเลือกเลยแม้แต่คนเดียวดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ศาลฎีกาตัดสินยุบเลิกพรรคดำรงไทยในเวลาต่อมา

ยุบพรรค แก้

แต่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยุบเลิกพรรคดำรงไทย เนื่องจากไม่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[3]

อ้างอิง แก้