พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย

พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Commoner Party of Thailand) พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นลำดับที่ 2/2557 มีนาย ธนพร ศรียากูล และนางสาว มณีรัตน์ มิตรปราสาท เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค[1]

พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
Commoner Party of Thailand
หัวหน้าธนพร ศรียากูล
รองหัวหน้าสมชาย ศรีสัมพันธ์
เลขาธิการมณีรัตน์ มิตรปราสาท
เหรัญญิกกรรณิการ์ ปรีชาศักดิ์สิริ
นายทะเบียนสมาชิกปัณมาสน์ อร่ามเรือง
โฆษกศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุข
ก่อตั้ง5 มีนาคม พ.ศ. 2557
ถูกยุบ18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ที่ทำการ27/130 ซอยพิชัยนันท์ 15 ถนนติวานนท์ หมู่ 11 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อุดมการณ์พรรคคนธรรมดาฯ จะเป็น voice of the voiceless หรือเสียงของคนที่ไม่มีเสียง
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 7 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย ธนพร และนางสาว มณีรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่อเป็นสมัยที่ 2[2]

จากนั้นในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยได้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติให้เลิกพรรค[3]

บุคลากร

แก้

หัวหน้าพรรค

แก้
ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ธนพร ศรียากูล 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เลขาธิการพรรค

แก้
ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 มณีรัตน์ มิตรปราสาท 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งจัดตั้งพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-11-08. สืบค้นเมื่อ 2020-03-13.
  2. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-03-25. สืบค้นเมื่อ 2020-03-13.
  3. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-18. สืบค้นเมื่อ 2020-03-13.