พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ

แพทย์หญิงพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ (เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2497) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 3 สมัย

พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2497 (66 ปี)
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติแก้ไข

แพทย์หญิงพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2497[1] เป็นบุตรของนายวัลลภ กับ นางจริยา พึ่งธรรมเดช[2] สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานการเมืองแก้ไข

แพทย์พรพิชญ์เคยรับราชการเป็นแพทย์หญิงที่โรงพยาบาลนราธิวาส ก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2533[3] ซึ่งต่อมา ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 3 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

แพทย์หญิงพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข