พงษ์อุดม ตรีสุขี

นายพงษ์อุดม ตรีสุขี (เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 สมัย

พงษ์อุดม ตรีสุขี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (74 ปี)
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติแก้ไข

นายพงษ์อุดม ตรีสุขี เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของนายสมพงษ์ ตรีสุขี และ นางอุบล ตรีสุขี[1] สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหาร จาก Hardford University ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

งานการเมืองแก้ไข

พงษ์อุดม ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 3 สมัย

พ.ศ. 2544 พงษ์อุดม ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ จากพรรคไทยรักไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พงษ์อุดม ตรีสุขี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคกิจสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  2. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2540. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2540