วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ใช้คนนี้รักประเทศไทย
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ผู้ใช้คนนี้ มีความสนใจในเรื่อง กฏหมายรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญไทย
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 10 มิถุนายน
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย

เกี่ยวกับ History แก้

เกิดที่เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน นามสกุล ผลวัฒนะ ปัจจุบันอาศัยที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจของ History แก้

บทความที่มีส่วนร่วม แก้