เปิดเมนูหลัก

นางปานหทัย เสรีรักษ์ (เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2498) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

ปานหทัย เสรีรักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส ทศพร เสรีรักษ์

ประวัติแก้ไข

ปานหทัย เสรีรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรสาวของดร.เมธา หรือพ่อเลี้ยงเมธา เอื้ออภิญญกุล อดีต ส.ส.แพร่ กับนางธีรวัลย์ หรือแม่เลี้ยงธีรวัลย์ เอื้ออภิญญกุล (สกุลเดิม;กันทาธรรม) มีพี่น้อง 3 คน คือ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท เอเชียศึกษา จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา สมรสกับนายทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส.แพร่ สมาชิกบ้านเลขที่ 111 มีบุตร 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

นางปานหทัยอยู่ในครอบครัวนักการเมือง[1] โดยทั้งบิดา น้องชาย และสามี ล้วนเป็นนักการเมืองทั้งหมด หลังจากนายทศพร เสรีรักษ์ สามี ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ร่วมกับบ้านเลขที่ 111 นางปานหทัยจึงลงสมัครรับเลือกตั้งแทน ในปี พ.ศ. 2550 และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในสังกัดพรรคพลังประชาชน และต่อมาได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ปานหทัย เสรีรักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดแพร่ สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดแพร่ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข