ปรัสเซียตะวันออก (เยอรมัน: Ostpreußen) เป็นมณฑลหนึ่งของราชอาณาจักรปรัสเซีย ดำรงอยู่ระหว่างค.ศ. 1773 ถึง 1829 และระหว่างค.ศ. 1878 จนถึง 1945 มีเมืองหลวงมณฑลอยู่ที่เคอนิชส์แบร์ค

ปรัสเซียตะวันออก
Ostpreußen (เยอรมัน)
มณฑลของปรัสเซีย

ค.ศ. 1772–1829
ค.ศ. 1878–1945

 

Flag ตราแผ่นดิน
ธง ตราอาร์ม
Location of ปรัสเซียตะวันออก
ปรัสเซียตะวันออก(สีแดง) ในราชอาณาจักรปรัสเซียภายในจักรวรรดิเยอรมัน ปี 1871
เมืองหลวง เคอนิชส์แบร์ค
ประวัติศาสตร์
 •  สถาปนา 31 มกราคม 1773
 •  มณฑลปรัสเซีย 3 ธันวาคม 1829
 •  พื้นฟูมณฑลเทศาภิบาล 1 เมษายน 1878
 •  ถูกโซเวียตยึด 1945
พื้นที่
 •  1905 36,993 km2 (14,283 sq mi)
ประชากร
 •  1905 2,025,741 
ความหนาแน่น 54.8 /km2  (141.8 /sq mi)
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  รัสเซีย
 โปแลนด์
 ลิทัวเนีย

ในปีค.ศ. 1772 ระหว่างการแบ่งแยกโปแลนด์ครั้งแรกนั้น พระเจ้าฟรีดริชมหาราชทรงนำกำลังเข้ายึดและผนวกดินแดนปรัสเซียหลวง ตลอดจนพอเมอเรเนีย (Pomerania), มัลบอร์ก (Malbork), เชลมโน (Chełmno), และวาร์เมีย (Warmia) มาจากโปแลนด์ พระองค์ทรงจัดดินแดนต่างๆเหล่านี้ (ซึ่งเคยเป็นดัชชีปรัสเซียมาก่อน) ออกเป็นสองเขต ต่อมาในเดือนมกราคม 1773 ก็ทรงตั้งเขตวาร์เมียเป็น ปรัสเซียตะวันออก ในขณะที่เขตพอเมอเรเนีย, มัลบอร์ก และเชลมโน ถูกรวมและตั้งเป็น ปรัสเซียตะวันตก ต่อมาในปี 1829 มณฑลทั้งสองก็ถูกรวมเข้าเป็นมณฑลเดี่ยว คือมณฑลปรัสเซีย

หลังพระเจ้าวิลเฮล์มที่ 1 แห่งปรัสเซียสถาปนาจักรวรรดิเยอรมันได้ 7 ปี พระองค์ก็โปรดให้มีการฟื้นฟูมณฑลเทศาภิบาลขึ้นในปี 1878 ปรัสเซียตะวันออกจึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรปรัสเซียในสมัยจักรวรรดิเยอรมัน และเป็นส่วนหนึ่งของเสรีรัฐปรัสเซียในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์และนาซีเยอรมนี ปรัสเซียตะวันออกสิ้นสุดลงเมื่อถูกกองทัพแดงรุกรานในสงครามโลกครั้งที่สอง ประชากรในมณฑณนี้ราว 3 แสนคน (หนึ่งในห้า) เสียชีวิตไปในช่วงเวลาสงครามดังกล่าว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข