ดัชชีปรัสเซีย

ดัชชีปรัสเซีย (อังกฤษ: Duchy of Prussia) หรือ ดัชชีพร็อยเซิน (เยอรมัน: Herzogtum Preußen) เป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแคว้นปรัสเซีย รุ่งเรืองระหว่าง ค.ศ. 1525 จนมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1618 รัฐนี้เริ่มจากการเป็นดัชชีโปรเตสแตนต์ที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมัน โปแลนด์ และ ปรัสเซีย

ดัชชีปรัสเซีย
ดัชชี
Den tyske ordens skjold.svg
ค.ศ. 1525–1618 Coat of arms of Brandenburg
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ดัชชีปรัสเซีย (ลาย) ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 16
เมืองหลวง เคอนิชส์แบร์ค
เมืองใหญ่สุด ไม่ระบุ
ภาษา เยอรมัน, โปแลนด์, ปรัสเซีย
ศาสนา โปรเตสแตนต์ (ลูเทอแรน)
การปกครอง ราชาธิปไตย
ดยุกแห่งปรัสเซีย
 -  ค.ศ. 1525-1568 อัลเบร็คท์
 -  ค.ศ. 1568-1618 อัลเบร็คท์ ฟรีดริช
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  การแต่งตั้งดยุกแห่งปรัสเซีย 10 เมษายน ค.ศ. 1525
 -  การรวมเป็นสหภาพ
(กับบรันเดินบวร์ค)
27 สิงหาคม 1618
 -  อิสรภาพ 19 กันยายน 1657

ในปี ค.ศ. 1525 ระหว่างการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์อัลเบรชท์ผู้เป็นแกรนด์มาสเตอร์แห่งคณะอัศวินทิวทอนิกก็ยุบคณะและตั้งตนเป็นอัลเบร็คท์ ดยุกแห่งปรัสเซีย ดัชชีของอัลเบรชท์มีเมืองหลวงอยู่ที่เคอนิชส์แบร์คก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นภายใต้ราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรโปแลนด์ (Crown of the Kingdom of Poland) ที่ต่อมาตกไปอยู่ในความครอบครองของเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์คแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นในปี ค.ศ. 1618 การรวมตัวเป็นสหราชอาณาจักรครั้งนี้เรียกว่าบรันเดินบวร์ค-ปรัสเซีย

ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ได้รับอำนาจบริหารราชอาณาจักรเต็มที่ในปี ค.ศ. 1657 สนธิสัญญาเวห์เลา (Treaty of Wehlau) ที่ได้รับการยืนยันในปี ค.ศ. 1660 ในสนธิสัญญาโอลิวา ดัชชีปรัสเซียได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นราชอาณาจักรปรัสเซียในปี ค.ศ. 1701

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข