ดัชชีปรัสเซีย (อังกฤษ: Duchy of Prussia) หรือ ดัชชีพร็อยเซิน (เยอรมัน: Herzogtum Preußen) เป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแคว้นปรัสเซีย รุ่งเรืองระหว่าง ค.ศ. 1525 จนมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1618 รัฐนี้เริ่มจากการเป็นดัชชีโปรเตสแตนต์ที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมัน โปแลนด์ และ ปรัสเซีย

ดัชชีปรัสเซีย

Herzogtum Preußen (เยอรมัน)
Prusy Książęce (โปแลนด์)
ค.ศ. 1525–1618
ธงชาติปรัสเซีย
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของปรัสเซีย
ตราแผ่นดิน
ดัชชีปรัสเซีย (เหลือง)
ดัชชีปรัสเซีย (เหลือง)
สถานะดัชชี
เมืองหลวงเคอนิชส์แบร์ค
ภาษาทั่วไปเยอรมัน, โปแลนด์, ปรัสเซีย
ศาสนา
โปรเตสแตนต์ (ลูเทอแรน)
การปกครองราชาธิปไตยแบบศักดินา
ดยุกแห่งปรัสเซีย 
• ค.ศ. 1525-1568
อัลเบร็คท์
• ค.ศ. 1568-1618
อัลเบร็คท์ ฟรีดริช
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• การแต่งตั้งดยุกแห่งปรัสเซีย
10 เมษายน ค.ศ. 1525
27 สิงหาคม 1618
19 กันยายน 1657
ก่อนหน้า
ถัดไป
รัฐอัศวินทิวทัน
บรันเดินบวร์ค-ปรัสเซีย Coat of arms of Brandenburg

ในปี ค.ศ. 1525 ระหว่างการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์อัลเบรชท์ผู้เป็นแกรนด์มาสเตอร์แห่งคณะอัศวินทิวทอนิกก็ยุบคณะและตั้งตนเป็นอัลเบร็คท์ ดยุกแห่งปรัสเซีย ดัชชีของอัลเบรชท์มีเมืองหลวงอยู่ที่เคอนิชส์แบร์คก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นภายใต้ราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรโปแลนด์ (Crown of the Kingdom of Poland) ที่ต่อมาตกไปอยู่ในความครอบครองของเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์คแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นในปี ค.ศ. 1618 การรวมตัวเป็นสหราชอาณาจักรครั้งนี้เรียกว่าบรันเดินบวร์ค-ปรัสเซีย

ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ได้รับอำนาจบริหารราชอาณาจักรเต็มที่ในปี ค.ศ. 1657 สนธิสัญญาเวห์เลา (Treaty of Wehlau) ที่ได้รับการยืนยันในปี ค.ศ. 1660 ในสนธิสัญญาโอลิวา ดัชชีปรัสเซียได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นราชอาณาจักรปรัสเซียในปี ค.ศ. 1701

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้