ประตูชัย (อังกฤษ: triumphal arch, ฝรั่งเศส: arc de tromphe) เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งประดับด้วยประติมากรรม คำจารึก และสิ่งตกแต่งอย่างอื่น กำเนิดในยุคสาธารณรัฐโรมโดยสร้างเพื่อฉลองชัยชนะในการรบแต่ละคราว ตัวอย่างเช่น ประตูชัยของลูชียุส สเตอริตินุส (Lucius Steritinus) สร้างเมื่อ พ.ศ. 348 เพื่อฉลองชัยชนะในการรบที่ฮิสปาเนีย และประตูชัยของควินตุส ฟาบิอุส มักซิมุส อัลโลโบรจิกุส (Quintus Fabius Maximus Allobrogicus) สร้างไว้ในสภาโรมันเมื่อ พ.ศ. 420[1] เหตุที่สร้างเป็นซุ้มโค้งนั้นเพราะสร้างได้ง่ายไม่ต่างจากสิ่งก่อสร้างอื่นเช่นอัฒจันทร์หรือโบสถ์วิหาร[2] ยุคปัจจุบันพบได้หลายแห่ง อาทิ ประตูชัยวงเวียนดาว และประตูชัยการ์รูแซล ที่เมืองปารีส ประตูชัยเวลลิงตันและประตูชัยมาร์เบิลอาร์ช ที่เมืองลอนดอน ปะตูไซที่เมืองเวียงจันทน์ ฯลฯ การสร้างไม่จำต้องเป็นการฉลองชัยชนะเสมอไป อาจเป็นการสร้างเพื่ออุทิศแก่ทหารที่ถึงแก่กรรมในสงครามหรือใช้ประดับตกแต่งก็ได้

ประตูชัยฝรั่งเศสปารีส สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน

ระเบียงภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "Triumphal arch." Encyclopædia Britannica (2010)
  2. "Arches." Ancient Greece and Rome: An Encyclopedia for Students. Ed. Carroll Moulton. Vol. 1. New York: Charles Scribner's Sons, 1998. 45-46. World History in Context. Web. 1 Dec. 2013.