บัญญัติ สุชีวะ

ศาสตราจารย์พิเศษ[1] บัญญัติ สุชีวะ (23 เมษายน พ.ศ. 2467 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2540) เป็นอดีตประธานศาลฎีกา และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บัญญัติ สุชีวะ
ประธานศาลฎีกา คนที่ 22
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 – 30 กันยายน พ.ศ. 2527
ก่อนหน้า ประพจน์ ถิระวัฒน์
ถัดไป ภิญโญ ธีรนิติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2467
เสียชีวิต 4 สิงหาคม พ.ศ. 2540
คู่สมรส คุณหญิงสุมน สุชีวะ
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

บัญญัติ สุชีวะ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2467 ที่ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของขุนบรรณกิจปรีชา (ฟ้อ สุชีวะ) และล้วน สุชีวะ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 10 คน ดังนี้

 • ประเมิญ สร้อยสนธิ์ (ถึงแก่กรรม)
 • นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
 • ประมวญ สุขไทย (ถึงแก่กรรม)
 • สุดสวาสดิ์ สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
 • ประมูล เพ็ญกิตติ (ถึงแก่กรรม)
 • ประสานสุข สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
 • บัญญัติ สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
 • บรรจง สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
 • บรรจบ สุชีวะ (ถึงแก่กรรม)
 • สมทบ ปิณฑคุปต์ (ถึงแก่กรรม)

การศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2474 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนจันทรอุทิศ
 • พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2482 แผนกเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จบเตรียมปริญญาธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2486 ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต
 • พ.ศ. 2501 สอบชิงทุนรัฐบาลได้ไปศึกษาวิชากฎหมายที่สำนักศึกษากฎหมาย Gray’s Inn ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 ปี ตามความต้องการของกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2504 ได้เนติบัณฑิตอังกฤษ (Barrister-at Law)
 • พ.ศ. 2520 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2525 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครอบครัวแก้ไข

บัญญัติ สุชีวะ ได้สมรสกับ คุณหญิงสุมน สุชีวะ (นามสกุลเดิม สุนทรารชุน) บุตรี หลวงสุทธินัยนฤวาท (อดีตผู้พิพากษา) และน้อย สุทธินัยนฤวาท เมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2490 มีบุตรธิดา รวม 5 คน คือ

 • ชลาพร ยุญชานนท์ สมรสกับ เทอดสกุล ยุญชานนท์ มีบุตร 1 คน
  • ศรัณย์ ยุญชานนท์
 • กฤษฎา สุชีวะ สมรสกับ ม.ร.ว.ภวรี รัชนี มีบุตร ธิดา 3 คน
  • แจ่มจรัส สุชีวะ
  • ภดารี สุชีวะ
  • ทิมทอง สุชีวะ
 • รัตนาภรณ์ เทพชาตรี สมรสกับ ดร. ทักษิณ เทพชาตรี มีบุตร ธิดา 3 คน
  • กฤตธี เทพชาตรี
  • ณัทธร เทพชาตรี
  • ชามา เทพชาตรี
 • ชาคร สุชีวะ
 • ภาดร สุชีวะ

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2486 จ่าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
 • พ.ศ. 2490 จ่าศาลจังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2492 ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม รับราชการศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2493 รับราชการศาลอาญา
 • พ.ศ. 2494 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2498 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2501 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
 • พ.ศ. 2505 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
 • พ.ศ. 2506 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2508 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
 • พ.ศ. 2508 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2509 เลขานุการศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2510 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2513 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2514 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2514 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2517 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2520 รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2523 ประธานศาลฎีกา

ราชการพิเศษแก้ไข

เกียรติยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/143/6.PDF
 2. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๖ มกราคม ๒๕๒๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๗๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
ก่อนหน้า บัญญัติ สุชีวะ ถัดไป
ประพจน์ ถิระวัฒน์   ประธานศาลฎีกา (คนที่ 22)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 – 30 กันยายน พ.ศ. 2527)
  ภิญโญ ธีรนิติ