นายธีระ ไตรสรณกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นพี่ชายของนางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย

ธีระ ไตรสรณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
จังหวัดศรีสะเกษ
พรรคการเมือง เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ธีระ ไตรสรณกุล เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายฮวด กับนางจือเฮียง ไตรสรณกุล[1] เป็นพี่น้องกับนางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์[2] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคภูมิใจไทย และนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ธีระ ไตรสรณกุล สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

การทำงานแก้ไข

ธีระ ไตรสรณกุล ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคความหวังใหม่ แต่แพ้ให้กับนายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ จากพรรคชาติไทย ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคพลังประชาชน และได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. อีกสมัย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554[3]

อ้างอิงแก้ไข