ธันวาคม พ.ศ. 2547

เดือนของ พ.ศ. 2547
| พ.ศ. 2547 : มกราคม · กุมภาพันธ์ · มีนาคม · เมษายน · พฤษภาคม · มิถุนายน · กรกฎาคม · สิงหาคม · กันยายน · ตุลาคม · พฤศจิกายน · ธันวาคม |

26 ธันวาคม 2547แก้ไข

20 ธันวาคม 2547แก้ไข

9 ธันวาคม 2547แก้ไข

5 ธันวาคม 2547แก้ไข

  • ปล่อยนกกระดาษประมาณ 120 ล้านตัวที่คนไทยพับส่งกันมา จากทางเครื่องบิน ส่งมายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้