ธันวาคม พ.ศ. 2547

เดือนของ พ.ศ. 2547

26 ธันวาคม 2547 แก้

20 ธันวาคม 2547 แก้

9 ธันวาคม 2547 แก้

5 ธันวาคม 2547 แก้

  • ปล่อยนกกระดาษประมาณ 120 ล้านตัวที่คนไทยพับส่งกันมา จากทางเครื่องบิน ส่งมายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้