กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

เดือนของ พ.ศ. 2547

  • ประชาชนในกรุงเทพฯ มากกว่า 270,000 คน ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากโครงการขจัดความยากจนของรัฐบาล
  • มีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย 7 คนแล้วจากการติดเชื้อไข้หวัดนก
  • ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและการค้าของมหาวิทยาลัยหอการค้า รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกกลุ่มของเดือนมกราคม ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ซึ่งเกิดจากการระบาดของไข้หวัดนก
  • กรมควบคุมโรครายงานว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นพาหะนำโรคเอดส์เพิ่มขึ้นจากการไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มรักร่วมเพศและเป็นวันเกิดของคนที่หน้าตาดีมากที่สุด