สิงหาคม พ.ศ. 2547

เดือนของ พ.ศ. 2547
| พ.ศ. 2547 : มกราคม · กุมภาพันธ์ · มีนาคม · เมษายน · พฤษภาคม · มิถุนายน · กรกฎาคม · สิงหาคม · กันยายน · ตุลาคม · พฤศจิกายน · ธันวาคม |

เหตุการณ์แก้ไข

29 สิงหาคม 2547แก้ไข

26 สิงหาคม 2547แก้ไข

18 สิงหาคม 2547แก้ไข

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547: อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคประชาธิปัตย์ เปิดปราศรัยหาเสียงขึ้นที่วงเวียนใหญ่ ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก (อาร์วายทีไนน์)

17 สิงหาคม 2547แก้ไข

  • นักวิจัยชาวจีน ค้นพบ MD5 ของไฟล์ 2 ไฟล์ ที่ตรงกัน

15 สิงหาคม 2547แก้ไข

13 สิงหาคม 2547แก้ไข

วันสำคัญเดือนนี้แก้ไข