มกราคม พ.ศ. 2547

เดือนของ พ.ศ. 2547

22 มกราคม 2547 แก้

19 มกราคม 2547 แก้

17 มกราคม 2547 แก้

7 มกราคม 2547 แก้

5 มกราคม 2547 แก้

  • รัฐบาลเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศที่มีปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย มาลงทะเบียนแจ้งปัญหาเพื่อรับความ ช่วยเหลือจากรัฐบาลวันแรกตามนโยบาย "ขจัดปัญหาความยากจน" ให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน 6 ปี โดยเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
  • กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 42,000 คน