บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ธนบัตร 100 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนของสกุลเงินบาท เริ่มออกใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ธนบัตร 100 บาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นธนบัตรไทยแบบที่ 15 และ ธนบัตรไทยแบบที่ 16

แบบ 17แก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาทแบบ 17

แบบ 16แก้ไข

​​​ภาพประธานด้านหน้า​ภาพประธานด้านห​​ลังขนาด ​วันประกาศออกใช้ จ่ายแลก

​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

แบบ 15แก้ไข

รุ่นที่หนึ่ง
 • วันประกาศออกใช้ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 • วันจ่ายแลก : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
รุ่นที่สอง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันจ่ายแลก 1 มกราคม 2540

แบบ 14แก้ไข

No file

แบบ 13แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 13 มาใช้

แบบ 12แก้ไข

แบบ 11แก้ไข

แบบ 10แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 9
 • คุรุนานัก
 • พ.ศ. 2510

แบบ 9แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 9

แบบ 8แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 7แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 7 มาใช้

แบบ 6แก้ไข

แบบ 5แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (กรมแผนที่)แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (โทมัส)แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 4 มาใช้

แบบ 3แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 3 มาใช้

แบบ 2แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 6

แบบ 1แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 5

ธนบัตรปัจจุบันแก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาทแบบ 17

ธนบัตรที่ระลึกแก้ไข

แบบที่ระลึกแก้ไข

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ออกใช้เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ออกใช้เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย ออกใช้เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังมีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่ 1
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ออกใช้เมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 มีขนาดกว้าง 72 มิลลิเมตร ยาว 162 มิลลิเมตร ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข