ธนบัตร 100 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนของสกุลเงินบาท เริ่มออกใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ธนบัตร 100 บาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นธนบัตรไทยแบบที่ 15 และ ธนบัตรไทยแบบที่ 16

100.00 บาท
(ประเทศไทย)
มูลค่า100.00 บาท
ความกว้าง150 มม.
ความสูง72 มม.
องค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยลายน้ำ, ลายเส้นนูน, ภาพซ้อนทับ, ตัวเลขแฝง, อักษรเบรลล์, หมึกพิมพ์พิเศษ, แถบสี, แถบฟอยล์ภาพ 3 มิติ, หมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสง, กลุ่มดาวยูไรอัน
วัสดุที่ใช้กระดาษใยฝ้าย
ปีที่พิมพ์2445 – ปัจจุบัน
ด้านหน้า
การออกแบบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
วันที่ออกแบบ2560
ด้านหลัง
การออกแบบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนอร์เวย์ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ครั้นทรงฝึกกองเสือป่า
วันที่ออกแบบ2560

แบบ 17

แก้

ธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาทแบบ 17

แบบ 16

แก้

​​​ภาพประธานด้านหน้า​ภาพประธานด้านห​​ลังขนาด ​วันประกาศออกใช้ จ่ายแลก

​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

แบบ 15

แก้
รุ่นที่หนึ่ง
 • วันประกาศออกใช้ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 • วันจ่ายแลก : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
รุ่นที่สอง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันจ่ายแลก 1 มกราคม 2540

แบบ 14

แก้

No file

แบบ 13

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 13 มาใช้

แบบ 12

แก้

แบบ 11

แก้

แบบ 10

แก้
 
ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบที่ 10
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 9
 • คุรุนานัก
 • พ.ศ. 2510

แบบ 9

แก้
 
ธนบัตร​ชนิด​ราคา​ 100 บาท​ แบบ​ที่​ 9
 
ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบที่ 9 (ด้านหลัง)
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 9

แบบ 8

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 7

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 7 มาใช้

แบบ 6

แก้

แบบ 5

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (กรมแผนที่)

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 8

แบบ 4 (โทมัส)

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 4 มาใช้

แบบ 3

แก้
ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 3 มาใช้

แบบ 2

แก้
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 6

แบบ 1

แก้
 
 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 5

ธนบัตรปัจจุบัน

แก้

ธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาทแบบ 17

ธนบัตรที่ระลึก

แก้

แบบที่ระลึก

แก้
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ออกใช้เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ออกใช้เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย ออกใช้เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังมีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่ 1
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ออกใช้เมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 มีขนาดกว้าง 72 มิลลิเมตร ยาว 162 มิลลิเมตร ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้