รายชื่อธงในประเทศลัตเวีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศลัตเวีย)

เบื้องล่างต่อไปนี้แสดงภาพธงที่มีการใช้ใช้อยู่ในประเทศลัตเวีย

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2461 - 2483
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533
ธงชาติลัตเวีย ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลแดง ที่กลางธงมีแถบสีขาวขนาดเล็กพาดตามแนวยาว

ธงในราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2466 - 2483
ตั้งแต่ พ.ศ. 2538
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ลักษณะอย่างธงนาวี ที่กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของลัตเวียประดับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาว
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ลักษณะอย่างธงนาวี ที่มุมธงบนด้านคันธงมีภาพตราแผ่นดิน
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ธงประธานรัฐสภา ลักษณะอย่างธงนาวี ที่มุมธงบนด้านปลายธงมีภาพตราแผ่นดิน
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ธงรักษาการณ์นายกรัฐมนตรี ธงพื้นสีขาว กลางธงมีแถบสีธงชาติ (น้ำตาลแดง-ขาว-น้ำตาลแดง)ตามยาวพาด ทีมีกลางธงภาพตราแผ่นดิน
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลักษณะอย่างธงนาวี ที่มุมธงบนด้านคันธงมีภาพตราประจำกระทรวง

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2462 - พ.ศ. 2483
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534
ธงนาวี ธงพื้นสีขาว กลางธงมีแถบสีธงชาติ (น้ำตาลแดง-ขาว-น้ำตาลแดง) ตัดกันเป็นรูปกากบาท ความกว้างของกิ่งกากบาทเป็น 1 ใน 5 ส่วนของความกว้างธง
  พ.ศ. 2462 - 2483
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534
ธงฉาน ธงพื้นสีขาว มีแถบสีธงชาติพาดตัดกันเป็นตามแนวตั้ง แนวนอน แนวทแยงซ้าย และแนวทแยงขวา
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ธงเรือหน่วยพิทักษ์ชายแดน ลักษณะอย่างธงนาวี แต่เปลี่ยนพื้นธงเป็นสีเขียว
  ธงผู้บัญชาการทหารบก ลักษณะอย่างธงนาวี แต่เพิ่มรูปธงฉานไว้ที่มุมธงบนด้านคันธง
  ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ลักษณะอย่างธงนาวี แต่เพิ่มรูปธงนาวีอีกธงหนึ่งไว้ที่มุมธงบนด้านคันธง
  ธงนายพลเรือโท ลักษณะอย่างธงนาวี แต่เพิ่มรูปวงกลมสีน้ำตาลแดงไว้ที่มุมธงบนด้านคันธง
  ธงนายพลเรือตรี ลักษณะอย่างธงนาวี แต่เพิ่มรูปวงกลมสีน้ำตาลแดงไว้ที่มุมธงบนและมุมธงล่างด้านคันธง

ธงแสดงตำแหน่งแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
  ธงผู้บังคับหมวดเรือ
  ธงผู้บังคับหมู่เรือ
  ธงผู้บังคับการเรือ

ธงในอดีตแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2462 - 2463 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย ธงแดงมีอักษรโรมันสีทองความว่า LSPR (ย่อมาจาก Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika) ที่มุมธงบนด้านคันธง
  พ.ศ. 2483 - 2484
พ.ศ. 2488 - 2496
ธงชาติสหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองลัตเวียและจัดการปกครองโดยตรงสองครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2483 - 2484 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2488-พ.ศ. 2496
  พ.ศ. 2484 - 2488 ธงชาตินาซีเยอรมนี ลัตเวียอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี
  พ.ศ. 2496 - 2533 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย ธงแดงอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต แต่มีรูปลอนคลื่นสีน้ำเงินสลับขาวประดับเพิ่มเติมที่ตอนล่างของธง

ดูเพิ่มแก้ไข