ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย ธงผืนนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2496 มีลักษณะเป็นธงพื้นสีแดง ที่มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวกับดาวแดงขอบเหลือง มีแถบคลื่นสีน้ำเงินโดยมีแถบเล็กสีขาว-น้ำเงิน-ขาว วางซ้อน ซึ่งแถบสีที่ได้กล่าวมาแล้ว วางที่ด้านล่างสุดของธง.[1]


ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย
Flag of the Latvian Soviet Socialist Republic (1953–1990).svg
ธงชาติระหว่างปี พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2533
การใช้ ธงชาติในอดีต
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 17 มกราคม พ.ศ. 2496
Flag of the Latvian Soviet Socialist Republic (1940–1953).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงชาติในอดีต
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2483
Flag of the Latvian Socialist Soviet Republic (1918–1920).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงชาติในอดีต
ประกาศใช้ พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2463

แต่เดิมแล้ว ลัตเวียโซเวียตมีธงผืนแรกเมื่อ พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2461 ใช้เป็นธงของคณะกรรมาธิการแรงงาน การทหาร และ ดินแดนโพ้นทะเลโซเวียตในลัตเวีย (Iskolat) มีลักษณะเป็นธงแถบแนวนอนสองสี คือแถบสีแดง-ขาว-แดง ที่ตรงกลางธงในแถบสีขาว มีดาวห้าแฉกสีแดงวาง

ธงผืนที่ 2 ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2462 - พ.ศ. 2463 เป็นธงของสาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยมลัตเวีย มีลักษณะเป็น ธงพื้นสีแดง ที่มุมบนคันธง มีตัวอักษรสีทองเขียนเป็นอักษรละตินว่า LSPR ซึ่งย่อมาจาก (Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika)

ธงผืนที่ 3 ประกาศใช้เมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2496 ธงมีลักษณะเหมือนธงผืนที่ 2 แต่มีการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรเป็นอักษรละติน ด้วยแบบอักษรแซนด์-เซอร์ริฟ เขียนตัวย่อว่า LPSR ซึ่งย่อมาจาก (Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika) โดยใต้ตัวอักษรมีรูปค้อนเคียวสีทองวาง

ส่วนธงทหารโซเวียตลัตเวีย มีลักษณะเหมือนธงผืนที่ 2 โดยที่ตรงกลางธงมีตราแผ่นดินของโซเวียตลัตเวียในยุคแรกพร้อมแสงรัศมีสีทอง เหนือตราแผ่นดินเขียนว่า "MOSTEES" และใต้ตราแผ่นดินเขียนว่า "Wake up! people thrown down into damnation!"

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Guide to the Flags of the World by Mauro Talocci, revised and updated by Whitney Smith (ISBN 0-688-01141-1), p. 20.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข