ตราแผ่นดินของลัตเวีย

ตราแผ่นดินของลัตเวีย เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2461 บังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2533 มีส่วนประกอบคือ

  1. ยอด เป็นรูป ดาวสีทอง 3 ดวง
  2. โล่
    ช่องที่ 1 พื้นหลังสีน้ำเงิน พระอาทิตย์สีทอง
    ช่องที่ 2 พื้นหลังสีเงิน สิงโตสีแดง ลิ้นสีทอง
    ช่องที่ 3 พื้นหลังสีแดง กริฟฟอนสีเงิน ลิ้นหลังสีทอง
  3. ประคองข้าง เป็นรูป สิงโตสีแดง ลิ้นสีทอง และ กริฟฟอนสีเงิน ลิ้นหลังสีทอง
  4. ฐานรองข้าง เป็นรูป กิ่งโอ๊ก และ ธงชาติลัตเวีย
ตราแผ่นดินของลัตเวีย
Coat of arms of Latvia.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐลัตเวีย
เริ่มใช้พ.ศ. 2461 บังคับใช้ พ.ศ. 2533
เครื่องยอดดาวสีทอง 3 ดวง
โล่
ช่องที่ 1 พื้นหลังสีน้ำเงิน พระอาทิตย์สีทอง
ช่องที่ 2 พื้นหลังสีเงิน สิงโตสีแดง ลิ้นสีทอง
ช่องที่ 3 พื้นหลังสีแดง กริฟฟอนสีเงิน ลิ้นหลังสีทอง
ประคองข้างสิงโตสีแดง ลิ้นสีทอง และ กริฟฟอนสีเงิน ลิ้นหลังสีทอง
ฐานรองข้างกิ่งโอ๊ก และ ธงชาติลัตเวีย

ดูเพิ่มแก้ไข