เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู

(เปลี่ยนทางจาก Dievs, sveti Latviju)

เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู! (ลัตเวีย: Dievs, svētī Latviju!) มีความหมายว่า "ขอพระเจ้าอวยพรแก่ลัตเวีย" เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งประเทศลัตเวีย ประพันธ์บทร้องและทำนองโดย คาร์ลิส บาอูมานีซ (Baumaņu Kārlis, ค.ศ. 1834–1904)

ลัตเวีย: Dievs, svētī Latviju!
เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู!
Latvian Anthem Sheet Music.svg
โน้ตเพลงชาติเซอร์เวีย (เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู)
เนื้อร้องคาร์ลิส บาอูมานีซ, ค.ศ. 1873
ทำนองคาร์ลิส บาอูมานีซ, ค.ศ. 1873
รับไปใช้ค.ศ. 1920
เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู! (ขับร้อง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

งานประพันธ์แก้ไข

บทร้องและทำนองของเพลง "เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู!" ได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1873 โดย คาร์ลิส บาอูมานีซ ครูชาวลัตเวีย และผู้ร่วมในขบวนการชาตินิยมลัตเวียหนุ่ม (ลัตเวีย: jaunlatvieši) [1] สันนิษฐานว่าบาอูมานีซอาจยืมบทร้องบางส่วนของเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งในเวลานั้น ซึ่งขับร้องในท่วงทำนองของเพลงก็อดเซฟเดอะควีน โดยปรับปรุงบทร้องและใส่ทำนองใหม่ที่เขาแต่งขึ้นเอง บทร้องตั้งเดิมของบาอูมานีซนั้นแตกต่างจากบทร้องที่ใช้ในทุกวันนี้ กล่าวคือ เขาใช้ศัพท์ "บอลติก" ในลักษณะของคำที่แทนที่ความหมายกันได้กับคำว่า "ลัตเวีย" และ "ชาวลัตเวีย" และคำว่า "ลัตเวีย" ถูกอ้างถึงโดยตรงเฉพาะในตอนต้นของบทร้องวรรคแรกเท่านั้น ต่อมาคำว่า "ลัตเวีย" ได้ถูกยกออกจากเนื้อเพลงและแทนที่ด้วยคำว่า "บอลติก" เพื่อหลีกเลี่ยงการห้ามขับร้องและบรรเลงเพลงนี้ จากจุดนี้เองทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคำว่า "ลัตเวีย" ไม่มีอยู่ในเพลง "เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู!" จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1920 เมื่อเพลงนี้ถูกเลือกให้เป็นเพลงชาติลัตเวีย และคำว่า "บอลติก" ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ลัตเวีย" ในทุกแห่ง[2][3]

บทร้องแก้ไข

เนื้อร้องฉบับราชการแก้ไข

ภาษาลัตเวีย [4] สัทอักษรสากล คำแปล
Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju.
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!.
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!

[djɛws | svɛːtiː latviu ‖]
[muːs daːrgʷɔ tɛːviu]
[svɛːtiː jɛl latviu]
[ak | svɛːtiː jɛl tʷɔ ‖]

[kur latvʲu mɛjtas zjɛd]
[kur latvʲu dɛːli d͡zjɛd]
[lajd mums tur lajmɛː djɛt]
[muːs latviaː ‖]

พระเจ้า, โปรดอวยพรแก่ลัตเวีย
ปิตุภูมิที่เรารักยิ่ง
เราขออ้อนวอน โปรดประทานพรแก่ลัตเวีย
อ้า เราขออ้อนวอนพระองค์โปรดประทานพร !
ณ ที่ซึ่งบุตรีแห่งลัตเวียเบิกบาน
ณ ที่ซึ่งบุตราแห่งลัตเวียขับขาน
เราจงร้องรำด้วยความยินดี ณ ที่นั้น
ณ ลัตเวียของเรา !

เนื้อร้องฉบับแก้ไข ค.ศ. 1895แก้ไข

ภาษาลัตเวีย[5] สัทอักษรสากล คำแปล
Dievs, svētī Baltiju,
Mūs' dārgo tēviju.
Svētī jel Baltiju,
Ak, svētī jel to!.
Kur Baltiju meitas zied,
Kur Baltiju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Baltijā!

[djɛws | svɛːtiː baltiu ‖]
[muːs daːrgʷɔ tɛːviu]
[svɛːtiː jɛl baltiu]
[ak | svɛːtiː jɛl tʷɔ ‖]

[kur baltʲu mɛjtas zjɛd]
[kur baltʲu dɛːli d͡zjɛd]
[lajd mums tur lajmɛː djɛt]
[muːs baltijaː ‖]

พระเจ้า, โปรดอวยพรแก่บอลติก
ปิตุภูมิที่เรารักยิ่ง
เราขออ้อนวอน โปรดประทานพรแก่บอลติก
อ้า เราขออ้อนวอนพระองค์โปรดประทานพร !
ณ ที่ซึ่งบุตรีแห่งบอลติกเบิกบาน
ณ ที่ซึ่งบุตราแห่งบอลติกขับขาน
เราจงร้องรำด้วยความยินดี ณ ที่นั้น
ณ บอลติกของเรา !

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Darba apraksts". LIIS mūzikas lapas (in Latvian). Latvijas Izglītības informatizācijas sistēma. สืบค้นเมื่อ 2007-05-27.
  2. Dr. art. Arnolds Klotiņš (1998-11-13). "Latvijas svētās skaņas (Part I)" (in Latvian). Latvijas Vēstnesis. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
  3. Dr. art. Arnolds Klotiņš (1998-11-17). "Latvijas svētās skaņas (Part II)" (in Latvian). Latvijas Vēstnesis. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
  4. "Par Latvijas valsts himnu" (in Latvian). Latvijas Vēstnesis. 1998-03-05. สืบค้นเมื่อ 2007-05-27.
  5. Teodors Zeiferts. Latviešu rakstniecības vēsture.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข