ธงฉานของสหรัฐอเมริกา เป็นธงฉานที่ใช้ในทะเลอย่างหนึ่ง (maritime flag) ซึ่งใช้หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการชักขึ้นที่เสาธงหัวเรือรบในสังกัด ปกติแล้วกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ใช้ธงชนิดนี้ แต่ก็ปรากฏเช่นกันว่ามีเรือของหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐที่ใช้ธงฉานประจำหัวเรือ ซึ่งได้แก่ หน่วยหน่วยป้องกันชายฝั่ง (United States Coast Guard) กองบัญชาการการลำเลียงทางทหารของกองทัพเรือสหรัฐ (Military Sealift Command) และสำนักงานบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration)


ธงฉาน (สหรัฐ)
[[file:|border|300x150px]]
Naval jack of the United States.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
ชื่อธง ธงยูเนี่ยนแจ็ค
การใช้ 000010
สัดส่วนธง 10:7
ประกาศใช้ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1960
ลักษณะ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ตามแบบที่ปรากฏในมุมธงด้านคันธงของธงชาติสหรัฐอเมริกา.

ธงฉานแบบที่ใช้ตลอดมาก่อนมีการเปลี่ยนแบบธงใน พ.ศ. 2545 เป็นธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ตามแบบที่ปรากฏในมุมธงด้านคันธงของธงชาติสหรัฐอเมริกา มีชื่อเรียกว่า "ธงยูเนี่ยนแจ็ค" (Union Jack - ชื่อดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับธงชาติสหราชอาณาจักร ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเดียวกัน) จำนวนดาวที่ปรากฏบนธงนั้นเป็นไปในทำนองเดียวกันกับธงชาติ กล่าวคือ จะมีการเพิ่มจำนวนดาวทุกครั้งที่มีการเพิ่มรัฐในความปกครองของประเทศ

นับแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนมาใช้ธง "เฟิร์สต์เนวีแจ็ค" (First Navy Jack) เป็นธงฉานประจำกองทัพเรือ มีลักษณะเป็นธงริ้วแดงสลับขาว 13 ริ้ว กลางธงมีรูปงูหางกระดิ่ง ตอนล่างของรูปดังกล่าวมีข้อความ "DONT TREAD ON ME" (แปลได้ตรงตัวว่า "อย่าเหยียบย่ำข้า") ซึ่งมีที่มาจากธงฉานสมัยแรกที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ใช้ในสงครามปฏิวัติอเมริกา ส่วนธงยูเนี่ยนแจ็คเดิมนั้นคงให้ใช้ในเรือของรัฐบาลที่ไม่ได้สังกัดกองทัพเรือสหรัฐฯ เท่านั้น


ประวัติแก้ไข

พัฒนาการแก้ไข

จำนวน
ดาว
แบบธง ระยะเวลาการใช้ หมายเหตุ
0  
หรือ
 
8 มกราคม พ.ศ. 2319
-14 มิถุนายน พ.ศ. 2320
13   14 มิถุนายน พ.ศ. 2320
-1 พฤษภาคม พ.ศ. 2338
ภาพที่แสดงในที่นี้เป็น 1 ในตัวอย่างการเรียงตำแหน่งดาว 13 ดวงในธงชาติ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ
15   1 พฤษภาคม พ.ศ. 2338
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2361
สงครามสหรัฐอเมริกา-สหราชอาณาจักร ค.ศ. 1812
20   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2361
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2362
21   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2362
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2363
23   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2363
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2365
24   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2365
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2379
25   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2379
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2380
26   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2380
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2388
27   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2388
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2389
28   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2389
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2390
29   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2390
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2391
30   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2391
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2394
31   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2394
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2401
32   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2401
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2402
33   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2402
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2404
ยุคสงครามกลางเมือง
34   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2404
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2406
35   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2406
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2408
36   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2408
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2410
37   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2410
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2420
38   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2420
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2433
43   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2433
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2434
44   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2434
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2439
45   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2439
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
46   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
48   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสงครามโลกครั้งที่สอง
49   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
50   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
12 ตุลาคม พ.ศ. 2518
1 มกราคม พ.ศ. 2520
11 กันยายน พ.ศ. 2545[1]
11 กันยายน พ.ศ. 2545 ใช้เฉพาะเรือในราชการที่ไม่ได้สังกัดกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
0  
First Navy Jack
13 ตุลาคม พ.ศ. 2518
31 ธันวาคม พ.ศ. 2519
ฉลอง 200 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
11 กันยายน พ.ศ. 2545[1] สงครามต่อต้านการก่อการร้าย
ใช้เฉพาะเรือในสังกัดกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Change ordered 2002-05-31, executed on date shown.