ทิเบต (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ทิเบต อาจหมายถึง

สมัยหรือรัฐในประวัติศาสตร์แก้ไข