ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356 สายบ้านหว้า–ปากกราน หรือ ถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 2-4 ช่องจราจร เริ่มต้นที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3477 บริเวณกิโลเมตรที่ 4.786 ขึ้นสะพานเกาะเรียน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 บริเวณกิโลเมตรที่ 5.591 และไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 9.401 กิโลเมตร

Thai Highway-356.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356
ถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:9.401 กิโลเมตร (5.842 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-32.svg ทล.32 ใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-347.svg ทล.347 ใน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบทางหลวง

ประวัติแก้ไข

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2541 มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (บางปะอิน) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 (เสนา) พ.ศ. 2541 โดยจากแผนที่แนบท้ายจะเห็นว่าแนวเส้นทางเริ่มต้นตั้งแต่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ที่อำเภอบางปะอิน จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[1] แต่แนวเส้นทางจริงนั้น มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ที่อำเภอบางปะอิน และไปสิ้นสุดเส้นทางที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356 ทิศทาง: บ้านหว้า-ปากกราน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
พระนครศรีอยุธยา 0+000   ถนนสายเอเชีย ไป กรุงเทพ   ถนนสายเอเชีย ไป นครสวรรค์
2+950 สะพานข้าม ทางรถไฟสายเหนือ
4+800   ทล.3477 ไป อ.บางปะอิน   ทล.3477 ไป อยุธยา
5+000 สะพานเกาะเรียน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
5+500   ทล.3469 ไป อ.บางบาล   ทล.3469 ไป วัดชีปะขาว
9+401   ทล.347 ไป ปทุมธานี   ทล.347 ไป อ.บางปะหัน
ตรงไป: ทางเชื่อมต่อ   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป อ.บางปะหัน, แจ้งวัฒนะ, ดินแดง, พระราม 9
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข