ทางรถไฟสายเวียงจันทน์–บ่อเต็น

ทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น หรือ ทางรถไฟสายจีน-ลาว เป็นทางรถไฟกำลังก่อสร้างขนาดรางสแตนดาร์ดเกจ 1.435 เมตร (4 ฟุต 8 1/2 นิ้ว) มีความยาว 414 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างด่านบ่อหาน เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ประเทศจีน กับประเทศลาวที่บ่อเต็น ผ่านเมืองหลวงพระบางและสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยปลายทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายอฺวี้ซี-บ่อหาน ส่วนปลายทางทิศใต้เชื่อมกับทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์ เริ่มโครงการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559 เสร็จในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น
Vientiane–Boten railway
Boten–Vientiane railway crossing Vientiane–Boten Expressway - Mapillary (vwog4i1S3AEbshtZp5Gi49).jpg
บริเวณเส้นทาง
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบทางเดี่ยว
สถานะกำลังก่อสร้าง
ที่ตั้งประเทศลาว
ปลายทางบ่อเต็น
เวียงจันทน์
จำนวนสถานี21
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ขบวนรถCR200J จำนวน 2 ขบวน [1]
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง414 km (257.25 mi) (est.)
จำนวนทางวิ่ง1 (ทางเดี่ยว)
รางกว้าง1,435 mm (4 ft 8 12 in) สแตนดาร์ดเกจ
ระบบจ่ายไฟ25 kV AC จ่ายไฟเหนือหัว
ความเร็ว160 km/h (99 mph) โดยสาร
120 km/h (75 mph) ขนส่งสินค้า
อุโมงค์บ่อเต็น

ความเป็นมาแก้ไข

การกล่าวถึงทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศลาวและจีนเกิดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยนักการเมืองลาวและจีนร่วมกันยืนยันแผนการสร้างในปี พ.ศ. 2552 แต่มีเหตุการณ์ทุจริตของกระทรวงการรถไฟของประเทศจีนเกิดขึ้น การเริ่มสร้างทางรถไฟสายนี้จึงเลื่อนออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2559[2]

เงินทุนก่อสร้างแก้ไข

ทางรถไฟสายนี้ถูกก่อสร้างและบริหารงานโดยโดยบริษัท รถไฟลาว-จีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลของลาว-จีนในสัดส่วน 30:70 ตามลำดับ บริษัทฯใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการนี้ทั้งสิ้น 37,425 ล้านหยวน[3][4] ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 60 มาจากการก่อหนี้ของบริษัท (กู้ยืมจากธนาคารเพื่อส่งเสริมการส่งออกของจีน), ร้อยละ 40 มาจากส่วนทุนของบริษัท[5]

รัฐบาลลาวจะต้องร่วมลงเงิน 4,491 ล้านหยวนเพื่อถือหุ้น 30% ในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวไม่สะดวกลงเงินเองทั้งหมดตามจำนวนดังกล่าว จึงลงเงินเอง 35% และกู้ยืมจากธนาคารเพื่อส่งเสริมการส่งออกของจีน 65% ของจำนวนเงินดังกล่าว ซึ่งถูกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.3 ต่อปีเป็นเวลาสามสิบปี[5]

ด้วยเหตุที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างลาว-จีน 30:70 ตามลำดับ ทำให้หนี้สินของบริษัทจำนวน 22,455 ล้านหยวน แบ่งเป็นหนี้สินในความรับผิดชอบของฝ่ายลาวจำนวน 6,736.5 ล้านหยวน และเป็นหนี้สินในความรับผิดชอบของฝ่ายจีนจำนวน 15,718.5 ล้านหยวน

โดยสรุป รัฐบาลลาวมีภาระหนี้สินเริ่มต้นที่ต้องรับผิดชอบในโครงการนี้จำนวนทั้งสิ้น 9,655.6 ล้านหยวน แบ่งเป็นหนี้สินที่รัฐบาลก่อโดยตรงจำนวน 2,919.1 ล้านหยวน และเป็นหนี้สินที่รัฐบาลมีส่วนรับผิดชอบโดยอ้อมจำนวน 6,736.5 ล้านหยวน

เส้นทางแก้ไข

 
สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงใกล้กับเมืองหลวงพระบาง

เป็นเส้นทางที่เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์ โดยในเส้นทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น เชื่อมต่อมาจากทางรถไฟสายอฺวี้ซี-บ่อหาน หลังจากนั้นเข้าสู่ชายแดนด่านบ่อหานของ เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ประเทศจีน และเชื่อมเข้ากับด่านบ่อเต็น ประเทศลาว ผ่านเมืองอุดมไซ เมืองหลวงพระบางและสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทน์[6] และเชื่อมกับทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง ต่อไป

ลักษณะของเส้นทางแก้ไข

ทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยและตั้งอยู่บริเวณกระดูกสันหลังอินโดจีนด้วยสภาพภูเขาหินปูนจำนวนมากและปริมาณน้ำฝนที่สูงในแต่ละปี เส้นทางทั้งหมดมีอุโมงค์ร้อยละ 47 และเป็นสะพานรถไฟร้อยละ 15 โดยคิดเป็นอุโมงค์จำนวน 75 แห่งและสะพานรถไฟจำนวน 167 แห่ง และยังมีอาณาบริเวณที่มีระเบิดแต่ยังไม่ระเบิดกระจัดกระจาย และถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่สร้างยากที่สุดในโลก[7][8] พรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศจีนผ่านทางอุโมงค์ความยาว 9,680 เมตร อยู่ในประเทศลาว 7,170 เมตร และอยู่ในประเทศจีน 2,510 เมตร ทางรถไฟสายนี้มีสถานีทั้งหมด 32 สถานี[9] สถานีปลายทางคือสถานีรถไฟท่านาแล้ง

รายชื่อสถานีแก้ไข

เฉพาะสถานีที่เปิดให้บริการในระยะแรก

สถานี ระยะทาง
จากเวียงจันทน์
แขวง
10 บ่อเต็น ບໍ່ເຕັນ Bo Ten 400 กม. หลวงน้ำทา
09 นาเตย ນາເຕີຍ Na Trey 393 กม.
08 นาหม้อ ນາໝໍ້ Namor 375 กม. อุดมไซ
07 เมืองไซ ເມືອງໄຊ Meuang Xay 338 กม.
06 เมืองงา ເມືອງງາ Meuang Nga 293 กม.
05 หลวงพระบาง ຫຼວງພະບາງ Luangprabang 238 กม. หลวงพระบาง
04 กาสี ກາສີ Kasi 168 กม. เวียงจันทน์
03 วังเวียง ວັງວຽງ Vangvieng 125 กม.
02 โพนโฮง ໂພນໂຮງ Phonhong 65 กม.
01 นครหลวงเวียงจันทน์ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Vientaine 0 กม. นครหลวงเวียงจันทน์

รูปแบบโครงการแก้ไข

ทางวิ่งและขบวนรถแก้ไข

 • เป็นรถไฟฟ้าขนาดหนัก (heavy rail transit)
 • แนวทางวิ่งมีลักษณะที่ผ่านเทือกเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ เป็นทางยกระดับ 175 กิโลเมตร มีการสร้างสะพาน 167 แห่ง และสะพานสูงข้ามหุบเหว 154 แห่ง ระยะทางรวม 67.15 กิโลเมตร มีการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา 75 แห่ง ระยะทางเฉพาะที่เป็นอุโมงค์รวมมากกว่า 190 กิโลเมตร อุโมงค์ที่ยาวที่สุด ยาว 9.5 กิโลเมตร [10]
 • ขนาดราง 1.435 เมตร (European standard guage) โดยมีสายไฟฟ้าแรงสูงตีขนานอยู่เหนือราง ระบบรถไฟฟ้าใช้วิธีการรับไฟฟ้าจากด้านบนด้วยแพนโทกราฟ
 • ตู้โดยสารกว้าง 3.10 เมตร สูง 4.43 เมตร แบ่งความยาวของขบวนรถได้ 2 แบบ ขบวนยาวมีตู้โดยสารตั้งแต่ 11-20 ตู้ ยาวรวม 518 เมตร จุผู้โดยสารได้ 1,102 คน และขบวนสั้นมีตู้โดยสาร 9 ตู้ ยาวรวม 234 เมตร จุผู้โดยสารได้ 720 คน[11] ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 25 กิโลโวลต์ 50 เฮิรตซ์[12]

ขบวนรถโดยสารแก้ไข

 
รถไฟรุ่นฟู่ซิง CR200J ที่ผลิตจากประเทศจีน

รถไฟสายเวียงจันทน์−บ่อเต็น ใช้ขบวนรถไฟรุ่นฟู่ซิง CR200J ผลิตจากประเทศจีน มีทั้งหมด 2 ขบวน ความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนความเร็วสูงสุดที่ให้บริการ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขบวนรถไฟสินค้า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ้างอิงแก้ไข

 1. "绿巨人"CJ200动车将跑上中老铁路 昆明直达老挝首都". สืบค้นเมื่อ 2020-04-16.
 2. "Land-locked Laos on track for controversial China rail link". 24 July 2017.
 3. [1]
 4. "Trains to arrive next month for trial run of Laos-China railway". 13 สิงหาคม 2021.
 5. 5.0 5.1 ธนาคารโลก (2020). "FROM LANDLOCKED TO LAND-LINKED UNLOCKING THE POTENTIAL OF LAO-CHINA RAIL CONNECTIVITY" (PDF). line feed character in |title= at position 31 (help)
 6. "ความคืบหน้าล่าสุด รถไฟหัวกระสุนลาว-จีน". สืบค้นเมื่อ 2020-04-08.
 7. "ฮือฮา!ลาวสร้างรถไฟความเร็วสูงมูลค่า7,000ล้านดอลล่าห์ที่แรกของอาเซี่ยน". สืบค้นเมื่อ 2020-04-08.
 8. "อุโมงค์'ทางรถไฟลาว-จีน'เสร็จก่อน 43 วัน". สืบค้นเมื่อ 2020-04-08.
 9. "Everything You Need to Know About the Laos-China Railway". laotiantimes.com (ภาษาอังกฤษ). 2017-02-20. สืบค้นเมื่อ 2018-12-20.
 10. "ธันวาคม...เสียงหวูด "รถไฟลาว-จีน" ดังสนั่น". สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.
 11. "เผยโฉม "ยักษ์เขียว Hulk" รถไฟจีน-ลาว ได้เห็นตัวจริงสิงหาคมนี้". สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.
 12. "复兴号CR200J型电力动车组". สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.