การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ สยาม (อังกฤษ: Tour of Siam) เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงกลางเดือนมกราคม การจัดการแข่งขันดำเนินการโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบรรจุอยู่ในปฏิทินของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (Union Cycliste Internationale - UCI) ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้