ถัด พรหมมาณพ (11 มกราคม พ.ศ. 2442 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2502) อดีตรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 4 สมัย

ถัด พรหมมาณพ
รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ดำรงตำแหน่ง
21 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน พ.ศ. 2491
นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มกราคม พ.ศ. 2442
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เสียชีวิต15 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2495–2502)
คู่สมรสเปี่ยม พรหมมาณพ

ประวัติ

แก้

นายถัด พรหมมาณพ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2442[1] เป็นบุตรของนายพุ่ม และ นางบุญมี พรหมมาณพ สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ปป. จาก โรงเรียนฝึกหัดครูบวรนิเวศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในปัจจุบัน) สมรสกับนางเปี่ยม พรหมมาณพ (สกุลเดิม: เตมียะทัต) มีบุตร-ธิดา รวม 7 คน

การทำงาน

แก้

ถัด เริ่มรับราชการเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนพัทลุง ก่อนที่จะลาออกเพื่อมาศึกษาต่อ หลังจากจบการศึกษา จึงเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ในปัจจุบัน) ใน พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2477 และได้กลับเข้ามารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งครู และเจริญในหน้าที่จนได้เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนพัทลุง ต่อมาลาออกจากราชการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อมาลงเล่นการเมือง จนกระทั่งกลับมารับราชการอีกครั้ง ที่กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[2]

งานการเมือง

แก้

ถัด ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงครั้งแรก ใน พ.ศ. 2480 ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และได้รับเลือกจนถึง พ.ศ. 2495 รวม 4 สมัย

ถัด ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสำคัญ คือ รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง ในรัฐบาลพันตรีควง อภัยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2491[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ถัด พรหมมาณพ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 จังหวัดพัทลุง
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดพัทลุง
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 จังหวัดพัทลุง
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดพัทลุง

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

ถัด พรหมมาณพ เสียชีวิตด้วยโรคอัมพาตในสมอง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 สิริอายุรวม 60 ปี มีพิธีฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๑๑ . สำนักงานเลขาครุสภา. 2511
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง. สานิตย์ เพชรกาฬ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2550
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-07-16. สืบค้นเมื่อ 2020-06-15.