ถัด พรหมมาณพ

นายถัด พรหมมาณพ (พ.ศ. 2443 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2502) อดีตรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 4 สมัย

ถัด พรหมมาณพ
ท.ม., ต.ช.
รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ดำรงตำแหน่ง
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491
นายกรัฐมนตรี พันตรีควง อภัยวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2443
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เสียชีวิต 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางเปี่ยม พรหมมาณพ

ประวัติแก้ไข

นายถัด พรหมมาณพ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2443 เป็นบุตรของนายพุ่ม และ นางบุญมี พรหมมาณพ สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิ ปป. จาก โรงเรียนฝึกหัดครูบวรนิเวศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในปัจจุบัน) สมรสกับนางเปี่ยม พรหมมาณพ (สกุลเดิม : เตมียทัต) มีบุตร-ธิดา รวม 7 คน

ถัด พรหมมาณพ เสียชีวิตด้วยโรคอัมพาตในสมอง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 สิริอายุรวม 59 ปีเศษ

การทำงานแก้ไข

ถัด เริ่มรับราชการเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนพัทลุง ก่อนที่จะลาออกเพื่อมาศึกษาต่อ และได้กลับเข้ามารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งครู และเจริญในหน้าที่จนได้เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนเดิม ต่อมาลาออกจากราชการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อมาลงเล่นการเมือง จนกระทั่งกลับมารับราชการอีกครั้ง ที่กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[1]

งานการเมืองแก้ไข

ถัด ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงครั้งแรก ใน พ.ศ. 2480 ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และได้รับเลือกจนถึง พ.ศ. 2495 รวม 4 สมัย

ถัด ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสำคัญ คือ รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง ในรัฐบาลพันตรีควง อภัยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2491[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ถัด พรหมมาณพ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 จังหวัดพัทลุง
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดพัทลุง
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 จังหวัดพัทลุง
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดพัทลุง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง. สานิตย์ เพชรกาฬ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2550
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-07-16. สืบค้นเมื่อ 2020-06-15.