ฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล

นักบุญฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล (ฝรั่งเศส: Jean-Baptiste de La Salle; 30 เมษายน ค.ศ. 1651 – 7 เมษายน ค.ศ. 1719) เป็นบาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวฝรั่งเศส ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิกที่มีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการศึกษาแก่เยาวชน ท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1900 และได้รับยกย่องว่าเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ครูอาจารย์

ฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล
บาทหลวง
เกิด30 เมษายน ค.ศ. 1651
เมืองแร็งส์ จังหวัดช็องปาญ ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
เสียชีวิต7 เมษายน ค.ศ. 1719
แซ็ง-ยง เมืองรูอ็อง ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
นิกายโรมันคาทอลิก
เป็นนักบุญ24 พฤษภาคม ค.ศ. 1900
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13
วันฉลอง7 เมษายน
องค์อุปถัมภ์ครู คณะภราดาลาซาล

ประวัติ แก้

เดอ ลา ซาล เกิดในตระกูลขุนนาง ที่เมืองแร็งส์ แคว้นช็องปาญาร์แดน ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651 เป็นบุตรคนโตสุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดสิบคน ได้รับศีลโกนเมื่ออายุ 11 ปี และได้เป็นแคนอนประจำอาสนวิหารแม่พระแห่งแร็งส์เมื่อายุได้ 15 ปี ศึกษาจนจบปริญญาเอกสาขาวิชาเทววิทยา แล้วรับศีลอนุกรมขั้นบาทหลวงเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1678 ขณะมีอายุได้ 26 ปี

เดอ ลา ซาล ได้อุทิศตนทำงานด้านการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในประเทศฝรั่งเศสสมัยนั้นให้มีการศึกษา จึงรวมกลุ่มชายที่มีความกระตือรือร้นจะทำงานด้านการศึกษาตั้งเป็นคณะภราดาลาซาลซึ่งเป็นคณะนักบวชที่เน้นงานสอนเด็กเหล่านั้นโดยเฉพาะ สมาชิกของคณะมีเฉพาะภราดา นับเป็นคณะนักบวชฆราวาสคณะแรกที่เน้นงานสอน และยังเป็นต้นแบบให้คณะนักบวชอื่น ๆ ที่เน้นการสอนที่เกิดขึ้นภายหลังด้วย[1] ท่านยังริเริ่มให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการเรียนการสอนแทนการใช้ภาษาละตินที่ทำมาแต่เดิม[2] เป็นผู้บุกเบิกการอบรมวิชาชีพครู ได้ก่อตั้งวิทยาลัยครูที่เมืองแร็งส์ ปารีส และแซ็ง-เดอนี[2] และตั้งโรงเรียนขึ้นอีกหลายแห่งในฝรั่งเศส สอนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

ฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล ถึงแก่มรณกรรมที่แซ็ง-ยง เมืองรูอ็อง ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1719 (ซึ่งเป็นวันศุกร์ประเสริฐประจำปีนั้น) ขณะมีอายุย่าง 68 ปี เรลิกของท่านถูกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์กลางคณะภราดาลาซาล กรุงโรม ประเทศอิตาลี[3]

การประกาศเป็นนักบุญ แก้

บาทหลวงฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล ได้รับการประกาศเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1888 ต่อมาได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1900 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 นอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 ยังยกย่องให้ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ครูอาจารย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950[2]

อ้างอิง แก้

  1. ประวัตินักบุญตลอดปี:นักบุญยอห์น แบปติสต์ เดอ ลาซาล เก็บถาวร 2016-05-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ตุ.ค. พ.ศ. 2555.
  2. 2.0 2.1 2.2 St. John Baptist de la Salle. Catholic Online. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ตุ.ค. พ.ศ. 2555.
  3. คณะภราดาลาซาล[ลิงก์เสีย], หอจดหมายเหตุ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 19 ตุ.ค. พ.ศ. 2555