วันศุกร์ประเสริฐ

วันศุกร์ประเสริฐ[2] (อังกฤษ: Good Friday) หรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Holy Friday) เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ในตรีวารปัสคา (ก่อนวันอีสเตอร์) ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขน

วันศุกร์ประเสริฐ
พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน
ประเภทวันสำคัญทางศาสนาคริสต์
วันที่วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์
วันที่ในปี 2023
 • 7 เมษายน (ตะวันตก)
 • 14 เมษายน (ตะวันออก)
วันที่ในปี 2024
 • 29 มีนาคม[1] (ตะวันตก)
 • 3 พฤษภาคม (ตะวันออก)
วันที่ในปี 2025
 • 18 เมษายน (ตะวันตก)
 • 18 เมษายน (ตะวันออก)
วันที่ในปี 2026
 • 3 เมษายน (ตะวันตก)
 • 10 เมษายน (ตะวันออก)
ส่วนเกี่ยวข้องสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

พระวรสารในสารบบระบุว่าพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนในวันเตรียมวันสะบาโตซึ่งตรงกับวันศุกร์[3] และกลับคืนพระชนม์ในเช้าวันอาทิตย์หลังจากนั้น

วันที่

แก้

ทางตะวันตกกับตะวันออกจะมีวันศุกร์ประเสริฐที่แตกต่างกัน ซึ่งเปลี่ยนไปทุกปี สามารถคำนวณได้จากก่อนวันอีสเตอร์สองวัน ดังนี้

ตารางแสดงวันที่ของวันศุกร์ประเสริฐในแต่ละปี
ปี ตะวันตก ตะวันออก
2001 13 เม.ย.
2002 29 มี.ค. 3 พ.ค.
2003 18 เม.ย. 25 เม.ย.
2004 9 เม.ย.
2005 25 มี.ค. 29 เม.ย.
2006 14 เม.ย. 21 เม.ย.
2007 6 เม.ย.
2008 21 มี.ค. 25 เม.ย.
2009 10 เม.ย. 17 เม.ย.
2010 2 เม.ย.
2011 22 เม.ย.
2012 6 เม.ย. 13 เม.ย.
2013 29 มี.ค. 3 พ.ค.
2014 18 เม.ย.
2015 3 เม.ย. 10 เม.ย.
2016 25 มี.ค. 29 เม.ย.
2017 14 เม.ย.
2018 30 มี.ค. 6 เม.ย.
2019 19 เม.ย. 26 เม.ย.
2020 10 เม.ย. 17 เม.ย.
2021 2 เม.ย. 30 เม.ย.

กิจกรรม

แก้

โรมันคาทอลิก

แก้

คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกเรียกวันนี้ว่า วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ในโบสถ์คาทอลิกจะงดทำพิธีมิสซาในวันนี้ แต่มีพิธีนมัสการกางเขน อ่านคัมภีร์ไบเบิล และอธิษฐานเพื่อคนทั้งโลก ชาวคาทอลิกทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดอาหารด้วย คือการรับประทานอิ่มเพียงมื้อเดียวในวันนั้น[4] ที่โบสถ์บางแห่งจะมีการแสดงละครเพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขนด้วย

โปรเตสแตนต์

แก้

ในวันศุกร์ประเสริฐ คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์จะไปที่โบสถ์เพื่อร่วมกันระลึกถึงความรักและความทุกข์ทรมานของพระเยซู สำรวมกายใจให้สงบ สำนึกในความผิดบาปของตน[5]

พิธีกรรมและประเพณี

แก้

คริสตจักรทั่วโลกมีพิธีกรรมและประเพณีเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มีร่วมกันก็คือบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์และการระลึกถึงการเสียสละของพระคริสต์ ในคริสตจักรแบบดั้งเดิม พิธีกรรมสำคัญจะจัดขึ้นตอนบ่ายวันศุกร์ที่เรียกว่า The Celebration of the Passion of the Lord ประกอบด้วยการอ่านบทบรรยายเหตุการณ์ การนมัสการกางเขน และพิธีกรรมภาวนาอื่น ๆ และในบางประเทศที่มีคริสเตียนเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น ฟิลิปปินส์หรือสเปน อาจมีขบวนแห่บนท้องถนนและการแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตและการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์อย่างสมจริง[6]

อ้างอิง

แก้
 1. Selected Christian Observances, 2024, U.S. Naval Observatory Astronomical Applications Department
 2. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 221-2
 3. มาระโก 15, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 4. มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์[ลิงก์เสีย], สังฆมณฑลเชียงใหม่, เรียกข้อมูลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
 5. ประมวลเรื่องวันศุกร์ประเสริฐ เก็บถาวร 2010-08-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เรียกข้อมูลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
 6. Thosapol (2024-03-29). "รู้จัก "วันศุกร์ประเสริฐ" Good Friday ระลึก "พระเยซู" ไถ่บาปบนไม้กางเขน". Thaiger ข่าวไทย.