ชามพูวราช เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นพญาวานรในกองทัพพระราม เกิดจากต้นไผ่ซึ่งฤาษีสุขวัฒนนำไปถวายพระอิศวร พระอิศวรนำมาทำเป็นธนู พอลองโก่งดูธนูหักเป็นสองท่อน เกิดเป็นพญาวานรชื่อชามพูวราช และพญาอสูรชื่อเวรัมภ์ ชามพูวราชถือเป็นวานรอาวุโสและรอบรู้ไตรเพท เมื่อพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์ ชามพูวราชเป็นผู้เสนอให้พระรามจองถนนไปกรุงลงกาเพื่อเป็นพระเกียรติยศ และตอนแปลงร่างเป็นหมีใหญ่กัดต้นโรทันเพื่อทำลายพิธีชุบศรนาค​บาศของอินทรชิต หลังเสร็จศึกลงกา ชามพูวราชได้เป็นอุปราชเมืองปางตาล

ชามพูวราช
ตัวละครใน รามเกียรติ์
จิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามตอน อินทรชิตทำพิธีชุบศรแต่ถูกชามพูวราชที่แปลงเป็นหมีมาทำลายพิธี
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เผ่าพันธุ์ลิง
เพศผู้
ตำแหน่งเป็นวานรอาวุโสและรอบรู้ไตรเพท,อุปราชเมืองปางตาล
อาวุธพระขรรค์
มิตรสหายหนุมาน, องคต, สุครีพ, ชมพูพาน, พระราม, พระลักษมณ์, พระพรต, พระสัตรุด, พิเภก
ศัตรูทศกัณฐ์, กุมภกรรณ, อินทรชิต, ไพนาสุริยวงศ์, ท้าวจักรวรรดิ

ลักษณะของชามพูวราช แก้

เป็นพญาวานร ปากอ้า ตาโพลง กายสีแดงเลือดหมูหรือน้ำตาลเข้ม หนึ่งพักตร์ สองกร ทรงชฎายอดชัย มีพระขรรค์เป็นอาวุธ