สุครีพ เป็นพญาวานรในเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีแดง เป็นลูกชายของพระอาทิตย์กับนางกาลอัจนา เป็นทหารเอกของพระราม ได้รับความไว้วางพระทัยจากพระรามให้เป็นผู้จัดการกองทัพ ออกรบสู้กับกองทัพของกรุงลงกาอยู่เสมอ ครั้งเสร็จศึกกรุงลงกา ได้รับแต่งตั้งเป็น พญาไวยวงศามหาสุรเดช ครองกรุงขีดขิน

สุครีพ
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูล
ชื่อเต็มพญาไวยวงศามหาสุรเดช
เผ่าพันธุ์ลิง
เพศผู้
ตำแหน่งอุปราชเมืองขีดขิน, กษัตริย์กรุงขีดขิน
ญาติพระอาทิตย์ (บิดา)
นางกาลอัจนา (มารดา)
นางสวาหะ (พี่สาวร่วมมารดา)
พาลี (พี่ชายร่วมมารดา)
หนุมาน (หลาน)
องคต (หลาน)

เมื่อตอนที่พระฤๅษีโคดมสามีของนางกาจอัจนา รู้ความจริงจากนางสวาหะว่าสุครีพไม่ใช่ลูกของตนแต่เป็นลูกชู้ จึงสาปให้กลายเป็นลิงพร้อมกับพาลีผู้เป็นพี่ชายซึ่งเป็นลูกชู้กับพระอินทร์ แล้วไล่ให้เข้าป่าไป ต่อมาจึงได้พบกับพระราม

สุครีพมีศักดิ์เป็นน้าของหนุมาน

OPR050103Sukreep-DS.jpg

ก่อนหน้า สุครีพ ถัดไป
พาลี 2leftarrow.png กษัตริย์กรุงขีดขินในเรื่อง รามเกียรติ์
2rightarrow.png เรื่องรามเกียรติ์จบ
ขณะสุครีพอยู่ในราชสมบัติ
- 2leftarrow.png อุปราชเมืองขีดขินในเรื่องรามเกียรติ์
2rightarrow.png องคต