พระสัตรุด คือคทาของพระนารายณ์อวตารลงมาพร้อมกับพระองค์ พระสัตรุดเป็นโอรสของท้าวทศรถกับนางสมุทรชา เป็นพระอนุชาฝาแฝดของพระลักษมณ์ เป็นจอมทัพร่วมกับพระพรตผู้เป็นพระเชษฐา ตอนศึกกรุงลงกาครั้งที่ 2 และศึกเมืองมลิวัน ภายหลังได้เป็นเจ้าอุปราชแห่งเมืองไกยเกษ

พระสัตรุด
ตัวละครใน รามเกียรติ์
Satrughna, the youngest brother of Rāma..jpg
ข้อมูล
เพศชาย
ตำแหน่งอุปราชเมืองไกยเกษ
ญาติท้าวทศรถ (บิดา)
พระนางสมุทรชา (มารดา)
พระราม (เชษฐาต่างมารดา)
พระพรต (เชษฐาต่างมารดา)
พระลักษมณ์ (เชษฐาร่วมมารดา)

แม้พระสัตรุดจะเป็นพระอนุชาร่วมพระมารดากับพระลักษมณ์ แต่ทั้งในรามายณะของอินเดียและรามเกียรติ์ของไทย ก็มักกล่าวถึงพระสัตรุดคู่ไปกับพระพรต และกล่าวถึงพระรามคู่กับพระลักษมณ์ ในรามเกียรติ์ตอนต้นจนถึงตอนกลางเรื่อง พระสัตรุดมีบทบาทน้อย แต่มีบทบาทมากขึ้นในตอนท้ายเรื่อง

พระนามพระสัตรุดในรามเกียรติ์เขียน สัตรุด แต่ในรามายณะเขียน ศตฺรุฆฺน (อ่านว่า สะ-ตฺรุ-คฺนะ) แปลว่า ผู้สังหารศัตรู

ลักษณะและสีแก้ไข

สีม่วงอ่อน 1 หน้า 2 มือ ชฎามนุษย์ หรือมงกุฏยอดชัย (ใน "รามเกียรติ์ มินิแอนิเมชั่น" พระสัตรุตมีกายสีทองเช่นเดียวกับ พระลักษมณ์)