พระพรต เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีแดง คือจักรแก้วของพระนารายณ์อวตารลงมาพร้อมกับพระราม พระพรตเป็นโอรสของท้าวทศรถกับพระนางไกยเกษี ท้าวไกยเกษผู้เป็นตาได้ขอพระพรตไปอยู่ด้วยที่กรุงไกยเกษพร้อมพระสัตรุด

พระพรต
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เพศชาย
ตำแหน่งกษัตริย์เมืองไกยเกษ
ญาติท้าวทศรถ (บิดา)
พระนางไกยเกษี (มารดา)
พระราม (เชษฐาต่างมารดา)
พระลักษมณ์ (อนุชาต่างมารดา)
พระสัตรุด (อนุชาต่างมารดา)
มิตรสหายนิลพัท, สุครีพ, องคต, ชมพูพาน, หนุมาน, พิเภก
ศัตรูไพนาสุริยวงศ์, ท้าวจักรวรรดิ

นางไกยเกษีผู้เป็นมารดานั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระรามต้องออกเดินดง 14 ปี กล่าวคือ ครั้งหนึ่งท้าวทศรถรบกับอสูรปทูตทันต์ ท้าวทศรถทรงนั่งรถศึกโดยมีพระนางไกยเกษีร่วมรบด้วย รถทรงถูกศรของยักษ์เพลาล้อหลุด นางเห็นจึงนำแขนของตนใส่ไปแทนเพลาล้อ และช่วยสังหารอสูรปทูตทันต์แทนท้าวทศรถ จนท้าวทศรถมีชัยชนะแก่ข้าศึก ท้าวทศรถดีใจมากประทานพรว่าจะให้สิ่งที่ต้องการทุกประการหากนางต้องการ

เมื่อเวลาผ่านไปนางนึกได้จึงทูลขอบัลลังก์อโยธยาให้แก่พระพรตโอรสของตน และให้พระรามออกไปเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี ท้าวทศรถได้ฟังเช่นนั้นจึงต้องยอมตามที่นางขอและตรอมใจตาย พระพรตทราบเรื่องก็เสียใจและโกรธถึงขั้นจะฆ่าแม่ แต่ถูกห้ามไว้ก่อน อีกทั้งสองแม่ลูกยังถูกสั่งห้ามไม่ให้ถวายพระเพลิงพระศพท้าวทศรถ หลังจากนั้นพระพรตเดินทางไปเชิญพระรามให้กลับมาครองราชย์ แต่พระรามปฏิเสธ พระพรตจึงนำฉลองพระบาทของพระรามกลับเมืองแทน และถวายคำปฏิญาณว่าหากครบ 14 ปี พระรามยังไม่กลับเมือง ตัวเองจะขอโดดเข้ากองไฟ

พระรามได้ให้พระพรตและพระสัตรุดเป็นแม่ทัพไปปราบทศพินที่กรุงลงกา รบกับท้าวจักรวรรดิที่กรุงมลิวัน และท้าวคนธรรพ์นุราชที่มายึดกรุงไกยเกษ

ลักษณะและสี แก้

สีแดงชาด 1 หน้า 2 มือ ชฎามนุษย์ หรือ มงกุฏยอดชัย