ชั้นแอดเวนทิเชีย

ชั้นแอดเวนทิเชีย (อังกฤษ: Adventitia) เป็นชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่ชั้นนอกสุดที่ปกคลุมอวัยวะ, หลอดเลือด หรือโครงสร้างอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่คลุมรอบหลอดเลือดแดงจะเรียกว่า ทูนิกา แอดเวนทิเชีย (tunica adventitia) เพราะอยู่ชั้นนอกสุดของหลอดเลือดแดง

ชั้นแอดเวนทิเชีย
(Adventitia)
ชั้นต่างๆ ของหลอดอาหาร:
1. ชั้นเยื่อเมือก (mucosa)
2. ชั้นใต้เยื่อเมือก (submucosa)
3. ชั้นกล้ามเนื้อ (muscularis)
4. ชั้นแอดเวนทิเชีย (adventitia)
5. กล้ามเนื้อลาย (striated muscle)
6. กล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบ (Striated and smooth)
7. กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle)
8. ชั้นมัสคิวลาริส มิวโคซา (Lamina muscularis mucosae)
9. ต่อมหลอดอาหาร (Esophageal glands)]]
ตัวระบุ
MeSHD063194
FMA45635
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ในบางครั้งเนื้อเยื่อชั้นแอดเวนทิเชียก็มีหน้าที่เหมือนกับชั้นเยื่อเลื่อม (serosa) ซึ่งเป็นชั้นเนื้อเยื่อที่คลุมรอบอวัยวะเช่นกัน ในช่องท้อง อวัยวะใดจะคลุมด้วยชั้นแอดเวนทิเชียหรือชั้นเยื่อเลื่อมก็ขึ้นกับว่าเป็นอวัยวะในเยื่อบุช่องท้องหรืออวัยวะหลังเยื่อบุช่องท้อง

ในทางเดินอาหาร ชั้นกล้ามเนื้อ (muscularis externa) จะอยู่ติดกับชั่นเยื่อเลื่อม แต่ที่หลอดอาหารส่วนอก ลำไส้ใหญ่ส่วน ascending colon, descending colon และไส้ตรง ชั้นกล้ามเนื้อจะอยู่ติดกับชั้นแอดเวนทิเชีย ส่วนชั้นกล้ามเนื้อของลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) จะยึดติดกับเนื้อเยื่อทั้งสองชนิด

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของถุงน้ำดีถูกปกคลุมด้วยชั้นแอดเวนทิเชียในส่วนที่ติดกับตับ แต่ส่วนที่เหลือจะปกคลุมด้วยชั้นเยื่อเลื่อม

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้