เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue) เป็นหนึ่งในสี่เนื้อเยื่อสัตว์พื้นฐาน (อันได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิว, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ, และ เนื้อเยื่อประสาท) เนื้อเยื่อนี้มีลักษณะสำคัญร่วมกันคือ

  • มีหน้าที่เกี่ยวกับการค้ำจุนและรักษาโครงสร้าง
  • มักจะพัฒนามาจากเมโซเดิร์ม
  • แบ่งประเภทตามลักษณะของเนื้อเยื่อที่ไม่มีชีวิต

เลือด, กระดูกอ่อน, และกระดูก จัดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แต่เนื่องจากเนื้อเยื่อเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างไปจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่น ๆ ใน เราจึงเรียกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อสามประเภทนี้ว่า "เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป (connective tissue proper) " ในบางครั้งเราอาจแยกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตัวอ่อน (embryonic connective tissue) ออกเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันประเภทที่สาม

การแบ่งประเภทของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแก้ไข

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป (Connective tissue proper)แก้ไข

 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป (Connective tissue proper)

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษ (Specialized connective tissues)แก้ไข

 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษ (Specialized connective tissues)

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันตัวอ่อน (Embryonic connective tissues)แก้ไข

ชนิดของเส้นใยแก้ไข

ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพบเส้นใยต่างๆ ดังนี้

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข