เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (อังกฤษ: Connective tissue) เป็นหนึ่งในเนื้อเยื่อสัตว์พื้นฐานสี่อย่าง (อันได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท) เนื้อเยื่อนี้มีลักษณะสำคัญร่วมกันคือ

  • มีหน้าที่เกี่ยวกับการค้ำจุนและรักษาโครงสร้าง
  • มักจะพัฒนามาจากเมโซเดิร์ม
  • แบ่งประเภทตามลักษณะของเนื้อเยื่อที่ไม่มีชีวิต
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
หน้าตัดของเอพิดิไดมิส จะเห็นว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (สีฟ้า) ทำหน้าที่ค้ำจุนเนื้อเยื่อบุผิว (สีม่วง)
ตัวระบุ
MeSHD003238
FMA96404
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

เลือด กระดูกอ่อน และกระดูก จัดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แต่เนื่องจากเนื้อเยื่อเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างไปจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่น ๆ ใน เราจึงเรียกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อสามประเภทนี้ว่า "เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป (connective tissue proper) " ในบางครั้งเราอาจแยกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตัวอ่อน (embryonic connective tissue) ออกเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันประเภทที่สาม

การแบ่งประเภทของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แก้

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป (Connective tissue proper) แก้

 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป (Connective tissue proper)

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษ (Specialized connective tissues) แก้

 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษ (Specialized connective tissues)

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันตัวอ่อน (Embryonic connective tissues) แก้

ชนิดของเส้นใย แก้

ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพบเส้นใยต่างๆ ดังนี้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้