คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร[1] (ฝรั่งเศส: Sœurs de Saint-Paul de Chartres) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกหญิงที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส เน้นทำงานด้านการจัดการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้ป่วย

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
Spc logo.png
ชื่อย่อSCP
คําขวัญOMINIBUS OMNIA FACTUS SUM (ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน)
ก่อตั้งคริสต์ศตวรรษที่ 17
ประเภทคณะนักบวชคาทอลิก
สํานักงานใหญ่ชาทร์ ประเทศฝรั่งเศส
แมร์มิเรียม กิจเจริญ
เว็บไซต์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ประวัติแก้ไข

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17[2] จากการที่บาทหลวงหลุยส์ โชเวต์ (Louis CHAUVET) อธิการโบสถ์เลอเลวีย์-ลา-เชอนาร์ ได้รวมกลุ่มหญิงสาวชาวนา 4 คน ตั้งเป็นคณะภคินีในปี ค.ศ. 1696 เน้นทำงานช่วยเหลือการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในตอนแรกมีชื่อว่า "คณะภคินีเมตตาธรรม" (Sisters of Charity) ให้ภคินีมารี-อาน เดอ ตียี เป็นผู้อบรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1707 บาทหลวงโชเวต์ได้มอบคณะภคินีนี้ให้อยู่ในความดูแลของบิชอปปอล กอเด เด มาเรส์ (Paul Godet des Marais) บิชอปแห่งชาทร์ในขณะนั้น และได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า "คณะภคินีเซนต์ปอล" เพื่อให้ยึดถือเอานักบุญเปาโลอัครทูตเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของคณะและเป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวดี แคนันโกลด มาเรอโช ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการคนแรก จึงดำเนินการปรับปรุงวินัยประจำคณะจนเสร็จสมบูรณ์

คณะภคินีเซนต์ปอลฯ ได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และขยายงานไปปฏิบัติงานตามพันธกิจยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส จนวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.1931 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 จึงประกาศรับรองสถานะและธรรมนูญของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อย่างเป็นทางการ[3]

ในประเทศไทยแก้ไข

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2441[4] ตามคำเชิญของมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ เพื่อช่วยเหลืองานด้านพยาบาลในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 ภคินีของคณะได้เข้าช่วยงานสอนภาษาต่างประเทศ การเย็บปักถักร้อย และดนตรีในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และร่วมกับมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ ก่อตั้งโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ในปี พ.ศ. 2449

ปัจจุบันนี้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 22 แห่ง[5] และสถานพยาบาลอีก 6 แห่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, เว็บไซต์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, เรียกข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
  2. History of the SPC, Sisters of St. Paul de Chartres USA website, เรียกข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
  3. ประวัติและต้นกำเนิดคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, เว็บไซต์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, เรียกข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
  4. คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, หอจดหมายเหตุ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
  5. โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์, เรียกข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556