สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน


สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 (อังกฤษ: Pius XI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1922 ถึง ค.ศ. 1939

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11
Pius XI
Papst Pius XI. 1JS.jpg
สมณนามPapa Pius Undecimus (ละติน)
เริ่มวาระ6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465
สิ้นสุดวาระ10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482
องค์ก่อนสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15
องค์ถัดไปสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระนามเดิมอัมโบรจิโอ ดามีอาโน อากิลเล รัตติ (Ambrogio Damiano Achille Ratti)
ประสูติ31 พฤษภาคม พ.ศ. 2400
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
สิ้นพระชนม์10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 (พระชนมายุ 81 พรรษา)
ข้อมูลอื่น
พระอภิไธยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11's signature