โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และมีผู้จัดตั้งโรงเรียนคือมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2449 และมีอธิการิณีอังแซล ลากรองซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการิณีคนแรกของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
ตราโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์.jpg
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สถาปนา พ.ศ. 2449
ผู้ก่อตั้ง มุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์
รหัส ได้
เว็บไซต์

ประวัติ[1]แก้ไข

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา และเขตธนบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ในระยะแรกจัดการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และศิลปหัตถกรรม ต่าง ๆ มีนักเรียนรุ่นแรกประมาณ 30 คน ต่อมาทางคณะเห็นว่าโรงเรียนมีความเจริญมากขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน

  • พ.ศ. 2459 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  • พ.ศ. 2470 ส่งนักเรียนไปสมทบสอบปลายปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถทำคะแนสอบได้ดี
  • พ.ศ. 2476 เปลี่ยนแปลงการสอนชั้นประถมศึกษาให้เป็นไปตามพระราชราชบัญญัติประถมศึกษา ตามระเบียบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2477 นางสาวสัมพันธ์ กะราสัย ศิษย์เก่าซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการเป็นฆราวาสวาสคนแรกที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 - 8 เพิ่มเติม
  • พ.ศ. 2480 เปลี่ยนแปลงการสอนอีกรอบ เนื่องจากตามแบบแผนการศึกษาของชาติแก้ไขหลักสูตรประมวลการสอนและสอนตามระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 - 8

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข