ข้อความอาเรซิโบ

ข้อความอาเรซิโบ (อังกฤษ: Arecibo message) เป็นข้อความคลื่นวิทยุที่ส่งไปในอวกาศ เล็งไปที่กระจุกดาวดาวเอ็ม 13 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทาง 25,000 ปีแสง เนื่องในพิธีฉลองการปรับปรุงหอดูดาวอาเรซิโบเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 สัญญาณวิทยุที่ส่งขึ้นไปนี้ มีความยาว 1,679 บิต (เลขฐานสองจำนวน 1,679 ตัว) เป็นเวลา 169 วินาที

ข้อความอาเรซิโบจัดเรียงเป็น 73 แถว คูณ 23 คอลัมน์ มีการเน้นสี แสดงให้เห็นข้อความแต่ละส่วน

ข้อความที่ส่งขึ้นไปมีความยาว 1,679 บิต เนื่องจากเป็นตัวเลข semiprime สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นจำนวนเฉพาะสองจำนวนคือ 23 กับ 73 ซึ่งสามารถจัดเรียงเป็นภาพได้เพียงสองแบบคือ ขนาด 23 แถว คูณ 73 คอลัมน์ หรือ 73 แถว คูณ 23 คอลัมน์ (ดังรูป)

ข้อความอาเรซิโบออกแบบโดย ดร. แฟรงก์ เดรก แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ร่วมกับคาร์ล เซแกน สามารถแบ่งได้เป็น 7 ส่วน (ในภาพมีการเพิ่มสีเพื่อให้แยกแยะได้สะดวก) คือ

 1. ตัวเลขจากหนึ่ง (1) ถึง สิบ (10)
 2. เลขอะตอมของธาตุไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน และฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดีเอ็นเอ
 3. สูตรเคมีของน้ำตาลและเบส ในนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ
 4. ภาพกราฟิกแสดงโครงสร้างรูปเกลียวของดีเอ็นเอ และจำนวนนิวคลีโอไทด์
 5. ภาพกราฟิกแสดงรูปร่างมนุษย์ ส่วนสูง และจำนวนประชากรบนโลก
 6. ภาพกราฟิกแสดงระบบสุริยะ
 7. ภาพกราฟิกของหอดูดาวอาเรซิโบและขนาดของจานรับสัญญาณ

ความหมายแก้ไข

ตัวเลขแก้ไข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X X X <-least-significant-digit marker

ธาตุเคมี ส่วนประกอบของดีเอ็นเอแก้ไข

H C N O P
1 6 7 8 15
----------
0 0 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
X X X X X


นิวคลีโอไทด์แก้ไข

Deoxyribose Adenine Thymine Deoxyribose
(C5OH7) (C5H4N5) (C5H5N2O2) (C5OH7)
Phosphate Phosphate
(PO4) (PO4)
Deoxyribose Cytosine Guanine Deoxyribose
(C5OH7) (C4H4N3O) (C5H4N5O) (C5OH7)
Phosphate Phosphate
(PO4) (PO4)


โครงสร้างดีเอ็นเอแก้ไข

11
11
11
11
11
01
11
11
01
11
01
11
10
11
11
01
X
1111111111110111 1111101101011110 (binary)
= 4,294,441,822 (decimal)


มนุษย์แก้ไข

    X011011
     111111
X0111  110111
     111011
     111111
     110000
1110 (binary) = 14 (decimal)
000011 111111 110111 111011 111111 110110 (binary)
= 4,292,853,750 (decimal)


ดาวเคราะห์แก้ไข

        โลก
ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต


กล้องโทรทรรศน์แก้ไข

bottom two rows:
   100101
<--- 111110X --->
100101 111110 (binary) = 2,430 (decimal)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข