ไทมีน

ไอซ์แลน
(เปลี่ยนทางจาก Thymine)

สำหรับวิตามินที่ชื่อสะกดคล้ายกัน ดูที่ ไทอะมีน

ไทมีน
ชื่อ
IUPAC name
5-Methylpyrimidine-2,4 (1H,3H) -dione
เลขทะเบียน
3D model (JSmol)
ECHA InfoCard 100.000.560 แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
MeSH Thymine
  • CC1=CNC (=O) NC1=O
คุณสมบัติ
C5H6N2O2
มวลโมเลกุล 126.11334 g/mol
จุดหลอมเหลว 316 - 317 °C
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa

ไทมีน (อังกฤษ: Thymine) เป็นเบสชนิดหนึ่ง มักพบได้ในกรดนิวคลีอิก ตัวย่อ T ซึ่งในกรดนิวคลีอิกที่เป็นสายคู่พบว่าไทมีนจะจับคู่กับเบส อะดีนีน (A)