กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 หรือ "พลบดีเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีสถาบันการพลศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นับว่าเป็นสถาบันแรกที่ไม่ได้สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และนำช้างมาเป็นมาสคอตชื่อว่า "น้องสามัคคี"[2]

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
Palabodee.jpg
คำขวัญLove United Spirit Hit the Games
รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ สู่เส้นชัย
เจ้าภาพสถาบันการพลศึกษา
จำนวนมหาวิทยาลัย110 แห่ง
ชนิดกีฬา30
พิธีเปิด10 มกราคม พ.ศ. 2556
ประธานพิธีเปิดอภิชาติ จิรวุฒิ
พิธีปิด19 มกราคม พ.ศ. 2556
นักกีฬาผู้ปฏิญาณตนณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์[1]
ผู้ตัดสินผู้ปฏิญาณตนภิรมย์ อั๋นประเสริฐ[1]
ผู้จุดคบเพลิงพิมศิริ ศิริแก้ว[1]
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางสถาบันพลศึกษา ชลบุรี

ตัวนำโชคแก้ไข

 
น้องสามัคคี : ตัวนำโชคในพลบดีเกมส์

รายการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

ตารางสรุปเหรียญ
อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 สถาบันการพลศึกษา 63 58 33 154
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52 32 40 124
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 30 42 96
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21 12 20 53
5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 19 7 22 48
6 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 18 12 18 48
7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 13 9 25 47
8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 8 17 37
9 มหาวิทยาลัยสยาม 12 6 11 29
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 10 11 12 33
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 11 23 43
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 7 17 32
13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 8 17 31
14 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 6 5 5 16
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 25 17 47
รวมทุกมหาวิทยาลัย 339 341 505 1185

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข