การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1981

การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1981 เป็นการประกวดร้องเพลงโดยจัดขึ้นที่เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ จัดขึ้นโดยสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป โดยมีเพลงที่เข้าประกวด 20 เพลง 20 ประเทศ โดยเพลงที่ชนะคือ Making Your Mind Up ขับร้องโดย Bucks Fizz ตัวแทนจากสหราชอาณาจักร

การออกอากาศแก้ไข

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติไอร์แลนด์ เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศ โดยออกอากาศไปยังประเทศดังต่อไปนี้


ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

ประเทศที่ไม่เข้าร่วมในปีนี้

หลายเลข ประเทศ ภาษา ศิลปิน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
01   ออสเตรีย เยอรมัน Marty Brem "Wenn du da bist" When you're there 17 20
02   ตุรกี ตุรกี Modern Folk Trio and Ayşegül "Dönme Dolap" The carousel 19 9
03   เยอรมนี เยอรมัน Lena Valaitis "Johnny Blue" 2 132
04   ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส Jean-Claude Pascal "C'est peut-être pas l'Amérique" It may not be America 12 41
05   อิสราเอล ฮิบรู Hakol Over Habibi "Halayla" (הלילה) Tonight 7 56
06   เดนมาร์ก เดนมาร์ก Tommy Seebach and Debbie Cameron "Krøller eller ej" Curls or not 11 41
07   ยูโกสลาเวีย บอสเนีย Seid Memić "Vajta" "Lejla" Leila 15 35
08   ฟินแลนด์ ฟินแลนด์ Riki Sorsa "Reggae OK" 16 27
09   ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส Jean Gabilou "Humanahum" 3 125
10   สเปน สเปน Bacchelli "Y sólo tú" And only you 14 38
11   เนเธอร์แลนด์ ดัตช์ Linda Williams "Het is een wonder" It's a wonder 9 51
12   ไอร์แลนด์ อังกฤษ Sheeba "Horoscopes" 5 105
13   นอร์เวย์ นอร์เวย์ Finn Kalvik "Aldri i livet" Never in my life 20 0
14   สหราชอาณาจักร อังกฤษ Bucks Fizz "Making Your Mind Up" 1 136
15   โปรตุเกส โปรตุเกส Carlos Paião "Playback" 18 9
16   เบลเยี่ยม ดัตช์ Emly Starr "Samson" 13 40
17   กรีซ กรีก Yiannis Dimitras "Feggari Kalokerino"
(Φεγγάρι καλοκαιρινό)
Summer moon 8 55
18   ไซปรัส กรีก Island "Monika" (Μόνικα) Monica 6 69
19   สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี Peter, Sue and Marc "Io senza te" Me without you 4 121
20   สวีเดน สวีเดน Björn Skifs "Fångad i en dröm" Captured in a dream 10 50

กระดานคะแนนแก้ไข

กรรมการจาก
คะแนนรวม AT TR DE LU IL DK YU FI FR ES NL IE NO UK PT BE GR CY CH SE
โหวตให้ ออสเตรีย 20 6 1 5 6 2
ตุรกี 9 1 3 5
เยอรมนี 132 5 12 3 8 8 2 7 8 12 3 6 4 7 12 10 5 8 12
ลักเซมเบิร์ก 41 10 5 3 4 3 1 4 6 5
อิสราเอล 56 8 4 6 7 7 8 4 5 4 3
เดนมาร์ก 41 1 1 7 4 3 2 5 2 12 4
ยูโกสลาเวีย 35 4 8 2 1 5 2 3 10
ฟินแลนด์ 27 2 1 2 5 5 1 5 6
ฝรั่งเศส 125 12 12 12 7 2 4 10 6 4 5 1 10 3 8 7 12 10
สเปน 38 10 6 4 3 10 3 2
เนเธอร์แลนด์ 51 3 5 3 4 7 2 7 6 7 2 3 2
ไอร์แลนด์ 105 7 3 6 10 10 12 5 6 5 10 1 10 12 1 7
นอร์เวย์ 0
สหราชอาณาจักร 136 4 8 4 5 12 10 10 3 7 8 12 10 3 6 8 6 4 8 8
โปรตุเกส 9 8 1
เบลเยี่ยม 40 1 7 1 6 8 2 3 7 5
กรีซ 55 6 2 6 1 10 1 2 8 6 6 7
ไซปรัส 69 5 3 6 8 8 7 10 7 12 3
สวิตเซอร์แลนด์ 121 2 2 7 8 4 12 12 10 4 1 12 12 12 8 4 10 1
สวีเดน 50 10 2 5 7 1 12 6 2 4 1

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข