การทิ้งระเบิดจังหวัดพระนครในสงครามโลกครั้งที่สอง

เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานครได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1942-1945 ซึ่งในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1944 ได้เริ่มใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด โบอิง บี-29 ซูเปอร์ฟอร์เทรส

การทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานคร
ส่วนหนึ่งของ สงครามแปซิฟิก
Bombing of Rama VI Bridge.jpg
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดสะพานพระราม 6
วันที่7 มกราคม 1942 – 14 เมษายน 1945
สถานที่กรุงเทพมหานคร
คู่สงคราม

ดูเพิ่มแก้ไข