การทัพบอลข่าน (สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง)

การทัพบอลข่านหรือเขตสงครามบอลข่านในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นการสู้รบระหว่างฝ่ายมหาอำนาจกลาง ประกอบด้วยออสเตรีย-ฮังการี บัลแกเรีย เยอรมนี และจักรวรรดิออตโตมันบนฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยฝรั่งเศส มอนเตเนโกร รัสเซีย เซอร์เบีย และสหราชอาณาณาจักร (และต่อมาโรมาเนียและกรีซที่อยู่ข้างฝ่ายสัมพันธมิตร) บนอีกฝ่ายหนึ่ง

เขตสงครามบอลข่าน
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
Death in the snow.jpg
สภาพศพทหารชาวเซอร์เบียบนหิมะ, อัลแบเนีย ค.ศ. 1915
วันที่ 28 July 1914 – 11 November 1918
สถานที่ Serbia, Romania, Bulgaria, Greece, Albania, Montenegro
ผลลัพธ์ Allied Victory
Treaty of Bucharest
Treaty of Neuilly-sur-Seine
คู่ขัดแย้ง
Central Powers

 จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
 บัลแกเรีย (1915–18)
 จักรวรรดิออตโตมัน
 Germany (1915–18)

Allied Powers

แม่แบบ:Country data Kingdom of Serbia
 Montenegro
 Russia (until 1917)
ฝรั่งเศส France (1915–18)
แม่แบบ:Country data British Empire United Kingdom (1915–18)
 ราชอาณาจักรอิตาลี
 ราชอาณาจักรโรมาเนีย (1916–18)
ประเทศกรีซ Greece (1917–18)

ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี Conrad von Hötzendorf
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี Oskar Potiorek
ราชอาณาจักรบัลแกเรีย Nikola Zhekov
ราชอาณาจักรบัลแกเรีย Georgi Todorov
ราชอาณาจักรบัลแกเรีย Vladimir Vazov
ราชอาณาจักรบัลแกเรีย Stefan Toshev
จักรวรรดิเยอรมัน เพาล์ ฟอน ฮินเดนบูร์ก
จักรวรรดิเยอรมัน Erich von Falkenhayn
จักรวรรดิเยอรมัน August von Mackensen
แม่แบบ:Country data Kingdom of Serbia Radomir Putnik
แม่แบบ:Country data Kingdom of Serbia Živojin Mišić
แม่แบบ:Country data Kingdom of Serbia Stepa Stepanović
แม่แบบ:Country data Kingdom of Serbia Petar Bojović
ราชอาณาจักรมอนเตเนโกร Janko Vukotić
จักรวรรดิรัสเซีย Aleksei Brusilov
ฝรั่งเศส Louis Franchet d'Esperey
ฝรั่งเศส Maurice Sarrail
สหราชอาณาจักร George Milne
ราชอาณาจักรอิตาลี Luigi Cadorna
ราชอาณาจักรอิตาลี Armando Diaz
โรมาเนีย Constantin Prezan
ราชอาณาจักรกรีซ Panagiotis Danglis
กำลัง
ราชอาณาจักรบัลแกเรีย 1,200,000[1] แม่แบบ:Country data Kingdom of Serbia 707,343[1]
ราชอาณาจักรมอนเตเนโกร 50,000[1]
ฝรั่งเศส 300,000[2]
สหราชอาณาจักร 404,207[3]
โรมาเนีย 658,088[4]
ประเทศกรีซ 230,000[1]
กำลังพลสูญเสีย
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี 360,000+[5]
ราชอาณาจักรบัลแกเรีย 267,000[6]
87,500 killed
152,930 wounded
27,029 missing/captured
จักรวรรดิเยอรมัน 203,000+[7][8][9]
จักรวรรดิออตโตมัน 25,000[10]
แม่แบบ:Country data Kingdom of Serbia 481,000
278,000 killed[11]
133,000 wounded
70,000 captured[12]
โรมาเนีย 535,700[13]
335,706 dead
120,000 wounded
80,000 captured
จักรวรรดิรัสเซีย ?
ฝรั่งเศส ?
สหราชอาณาจักร 30,000[14]
9,668 killed
16,637 wounded
2,778 missing/captured
ราชอาณาจักรกรีซ 27,000[15]
5,000 killed
21,000 wounded
1,000 captured
ราชอาณาจักรมอนเตเนโกร 23,000
13,325 killed/missing
~10,000 wounded[16]
ราชอาณาจักรอิตาลี ?

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Spencer Tucker. The European powers in the First World War: an encyclopedia. Taylor & Francis, 1996, pg. 173. สืบค้นเมื่อ 30 November 2014.
 2. http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=en&idPage=12546
 3. "British Army statistics of the Great War". สืบค้นเมื่อ 30 November 2014.
 4. România în războiul mondial (1916-1919) , vol. I, pag. 58
 5. See Serbian Campaign (World War I) and Romania during World War I. Note that this does not count casualties suffered on the Macedonian Front or in the later stages of the Romanian Campaign.
 6. Military Casualties-World War-Estimated," Statistics Branch, GS, War Department, 25 February 1924; cited in World War I: People, Politics, and Power, published by Britannica Educational Publishing (2010) Page 219.
 7. Michael B. Barrett, Prelude to Blitzkrieg: The 1916 Austro-German Campaign in Romania, p. 295
 8. Unde nu se trece (Romanian)
 9. Георги Бакалов, "История на Българите: Военна история на българите от древността до наши дни", p.463
 10. Erickson, Edward J. Ordered to die : a history of the Ottoman army in the first World War, pg. 147: 20,000 casualties in Romania, a few thousand in Macedonia/Salonika.
 11. Urlanis, Boris (1971). Wars and Population. Moscow Pages 66,79,83, 85,160,171 and 268.
 12. Statistics of the Military Effort of the British Empire During the Great War 1914–1920, The War Office, P.353.
 13. Military Casualties-World War-Estimated," Statistics Branch, GS, War Department, 25 February 1924; cited in World War I: People, Politics, and Power, published by Britannica Educational Publishing (2010) Page 219
 14. The Army Council. General Annual Report of the British Army 1912–1919. Parliamentary Paper 1921, XX, Cmd.1193.,PartIV p. 62–72. Casualties for the Salonika Front are given as 9,668 "killed in action, died from wounds and died of other causes", 16,637 wounded and 2,778 missing (including prisoners). Given the drastically understated casualties for other fronts in the same document based on later data, such as Mesopotamia and the Dardanelles, this is likely to be an underestimation.
 15. Military Casualties-World War-Estimated," Statistics Branch, GS, War Department, 25 February 1924; cited in World War I: People, Politics, and Power, published by Britannica Educational Publishing (2010) Page 219. Total casualties for Greece were 27,000 (killed and died 5,000; wounded 21,000; prisoners and missing 1,000)
 16. International Labour Office,Enquête sur la production. Rapport général. Paris [etc.] Berger-Levrault, 1923–25. Tom 4 , II Les tués et les disparus p.29